Gemeente BOARNSTERHIM Bijlage bij punt 8 agenda raadsvergadering 5 september 2006 Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2007 Pagina 1 van 38

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad bijlagen | 2006 | | pagina 1