sä r ïäîsî rr-ää =H^r~5~^=^=srr- ÄT"da - - ÄTzal =H~ä5~H?= SpSESSa~ stääïiïäîï ■r£'fE H35=S~='ä lid 2 Hoofdstuk 4. Hulp bij het huishouden Artike' 15-Vormen van hulp bij het huishond ve ortóung het begrip 'hulp bij het huishouden' geïntroduceerd. a;wPod,^ huishouden vanuit bijvoorbeeld een steunpunt van het dornpntoam Pagina 28 van 38

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad bijlagen | 2006 | | pagina 28