1A A v' Model Besluit maatschappelijke ondersteuning Boarnsterhim 2007 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording 1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van de aanvrager) ÜÏt&etalinq vindt plaats door storting op de rekening van de aanvrager. U'töetal.ng v.ndt 1.2. Verstrekking als persoonsgebonden budget vindt niet plaats afs%D grond vaik 3!9!1 tU h6t onderzoek duidelijk zijn geWÖkjen helWnstige vemtfeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaën rM een persoonsgebonden budget; *■- "&1V 1.3. Woonvoorzieningen die uitsluitend in naWltunneMden vertelt zijn- d0UCh~' pe^enca%i,eA,en. ^.verhogingen Een sportrolstoel wordt uitsluitend ^stré&gs persoönsgebonden budget Het bedrao teTemortlrSOOnS9eb0nde5^?ï bed^§gt #$40#30,- welk bedrag bedoeld is als drie jaar van een sportrolstoel voor'een periodetn 1.5. De verantwoording van het persoonsgebonden budget door de budgethouder aan het coHege vindtsteekjjpefsgewijs piaais waarbij de steekproef minimaal een omvang heeft van 25 van de verstrekte persoonsgebonden budgetten, na afloop van de verstrekking dan wel n$ afloop Van enig kalenderjaar. VNG concept modelbesluit Wmo Pagina 1 van 4 14 juni 2006

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad bijlagen | 2006 | | pagina 37