Hoofdstuk 1. Aanleiding "De jongerenraad is geen kinderspel"zo luidt de ondertitel van dit voorstel van de jongerenraad. De gemeente Boarnsterhim heeft nog geen ervaring met een jongerenraad. In de vorige raadsperiode heeft, zoals in het collegeprogramma verwoord is, het jeugd- en jongerenwerk een hoge prioriteit gekregen. Onder andere zou onderzoek gedaan worden naar het instellen van een jongeren adviescommissie. Vanuit de gemeente is hiertoe echter geen initiatief genomen. Dit is voor een aantal jongeren aanleiding geweest om zelf actie te ondernemen. Door deze jongeren is het een jongerenraad 'in oprichting' gevormd. Zij zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006 op bezoek gegaan bij de raadsfracties. Het resultaat hiervan is dat de gemeenteraad in zijn raadsagenda 2006 - 2007 heeft opgenomen een voorstel te behandelen tot het instellen van een jongerenraad. 3

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad bijlagen | 2006 | | pagina 46