3.3 Voorstel tot uitwerking van de vorm 'jongerenraad' als middel voor jongerenparticipa tie. In de volgende hoofdstukken volgt er een nadere uitwerking van bovenstaande doelstellingen waarbij ook de randvoorwaarden worden aangegeven zodat het voorstel kan dienen als kader waarbinnen de jongerenraad kan functioneren. Dit voorstel geeft de kaders aan waarbinnen de mogelijkheden en grenzen van de participatie staan aangegeven zodat voor zowel jongeren als voor de gemeente en de politiek duidelijk is wat ze aan de jongerenraad heeft. Het voorstel geeft ook een uitwerking van de participatievorm 'jongerenraad': Hoe is deze opgebouwd, hoe functioneert ze, met wie communiceert ze en hoe kan de begeleiding het best worden uitgevoerd? Tevens wordt een voorstel gedaan voor een andere constructie m.b.t. het budgetbeheer en de aanstelling van de begeleiding om de onafhankelijkheid van de jongerenraad te beschermen. Met dit voorstel denken we dat jongerenparticipatie voor zowel de jongeren als de gemeente en de politiek erg nuttig en leuk kan zijn. 8

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad bijlagen | 2006 | | pagina 51