Allereerst is de jorigerenraad een afvaardiging van de jeugd. Haar eerste taak is dan ook het peilen en signaleren wat er leeft onder de jeugd, welke problemen zij ondervindt en hoe zij tegen bepaalde onderwerpen aankijkt. Een jongerenraad is bij uitstek het medium om deze signalering uit te voeren; Zij weet immers het best wat er leeft onder jongeren omdat zij zelf tot die doelqroeD behoort. Het voordeel hiervan is de jongerenraad niet alleen peilt hoe jongeren denken over zaken die volwassenen belangrijk vinden, maar zij ook aangeeft welke thema's zaken jongeren zelf bezig houdt en hoe zij hier over denken. Deze signalering willen wij uitvoeren op een aantal manieren: mondelinge signalering: De jongerenraadsleden zullen in de meeste gevallen hun signalen krijgen via een natuurlijke, ongedwongen en laagdrempelige manier op het schoolplein, in het café of buiten op straat als jongeren praten over een bepaald thema of klagen over een bepaald probleem. Hoe meer verschillende subculturen vertegenwoordigd zijn in de jongerenraad, hoe representatiever de raad kan zijn en hoe beter deze via de bovenstaande natuurlijke weg kan signaleren wat er leeft onderde jongeren' Signalering door onderzoek: Uiteraard denken jongeren niet allemaal hetzelfde en hebben niet allemaal dezelfde problemen en dezelfde wensen. Hierdoor is het erg belangrijk om niet alleen te weten wat er leeft bij jongeren maar ook welk draagvlak deze ideeën hebben. Als een jongerenraadslid opvangt dat 3 jongeren graag een basketbalveld in hun wijk willen hebben, betekent het niet automatisch dat 'de jongeren' staan te springen om een basketbalveld. Extra onderzoek naar het draagvlak van een bepaalde wens kan uitwijzen hoe jongeren tegenover het onderzochte thema/onderwerp staan. Afhankelijk van het onderwerp kan dit onderzoeken, variërend van een (eenvoudige) handtekeningenlijst op school, een mondelinge enquête onder b.v. 50 jongeren tot een grote schriftelijke enquête. Hierdoor kan een goed beeld worden verkregen hoe 'de jeugd' denkt over een bepaald onderwerp. anonieme signalen: Soms liggen bepaalde problemen zo gevoelig dat je ze niet zo makkelijk aan de grote klok hangt. Hierbij denken we aan bv. pesten of incest. Als je een dergelijk probleem toch bespreekbaar wilt maken (omdat je b.v. vermoedt dat jij niet de enige bent die dit probleem ondervindt), maar de drempel te hoog is hier een jongerenraadslid over aan te spreken, willen wij mogelijkheden bieden om het anoniem bij de jongerenraad neer te leggen. Om dit mogelijk te maken, denken wij aan het openen van een 'brievenbus' zowel in het echt (b.v. een ideeënbus op school) als een virtuele: een contactmogelijkheid via internet. De jongerenraad kan hier dan actie op ondernemen door deze signalen door te spelen naar hulpverlenende instanties of bv. school voor te stellen een project (bv pesten) te starten. 4.4.2 Optreden a/s intermediair tussen jeugd en gemeente-(politiek): 11

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad bijlagen | 2006 | | pagina 54