Wij vinden dat een jongerenraad een goede intermediair kan zijn tussen enerzijds jongeren en anderzijds volwassenen, gemeente en -politiek. Beide kanten kunnen hier hun voordeel mee doen: Intermediairsfunctie: van jongeren richting de gemeente/politiek Wanneer de jongerenraad er van overtuigd is dat er voldoende draagvlak bestaat voor een bepaald idee of erg veel jongeren een bepaald probleem ervaren, kan zij een standpunt uitspreken namens de jongeren'. Omdat zij niet alleen namens zichzelf spreekt, maar namens 'alle' jongeren zal zij meer gewicht in de schaal kunnen leggen dat wanneer een jongere zich in z'n uppie sterk maakt voor een bepaald idee. Bovendien is het voor de partijen met wie de jongerenraad in overleg treedt handig dat zij te maken hebben met een georganiseerde 'betrouwbare' gesprekspartner in plaats van 'losse' ongeorganiseerde jongeren. Intermediairsfunctie: Van gemeente/politiek richting de jongeren Het is erg moeilijk om jongeren te organiseren om te praten over een probleem dat volwassenen ondervinden met jongeren. In onze visie kan de jongerenraad een geschikte gesprekspartner zijn omdat zij het best weet wat er leeft onder de jongeren. Door met elkaar te praten over de vraag Waardoor komt het probleem?' kan een mogelijk antwoord worden gegeven op de vraag Hoe lossen we het probleem op". De jongerenraad kan als geen ander de belevingswereld van een jongere uitleggen. Hiermee willen we het probleem niet 'goed praten', maar samen kijken naar een passende oplossing. Wanneer een jongerenraad voldoende draagvlak heeft onder haar achterban (de jongeren),.kan zij bovendien optreden als tussenpersoon tussen de gemeente (-politiek) en de jongeren. De jongerenraad kan met de desbetreffende jongeren dan praten over de oorzaken van hun gedrag. Dit laatste zal alleen goed werken als de jongeren genoeg vertrouwen in 'hun' jongerenraad hebben. Dit vertrouwen zal groeien naarmate de jongeren zien dat de jongerenraad serieus wordt genomen en de visie van de jeugd die de jongerenraad vertegenwoordigd zichtbaar wordt in (de uitvoering van) het jeugdbeleid. 4.4.3 Participeren in de beleidsvorming Signaleren van problemen en trends onder jongeren is noodzakelijk, fungeren als aanspreekpunt van de jongeren is nuttig voor zowel de jongeren als de gemeente /- politiek, maar daadwerkelijk inspraak hebben op het beleid raakt het doel van jongerenparticipatie. Als ondanks alle goede bedoelingen en inzet van jongeren en begeleiders dit sluitstuk van de participatie in de beleidsvorming niet plaats vindt, zal een jongerenraad vroeg of laat doodbloeden omdat jongeren het vertrouwen in het middel de 'overlegformule' die een jongerenraad nastreeft zullen verliezen. Als de visie van jongeren niet serieus wordt genomen, of ze niet voldoende wordt betrokken bij de beleidsvorming zal het werktuig 'jongerenraad' niet werken omdat jongeren het gevoel zullen krijgen 'tegen een muur' te praten. De kans is dan groot dat jongeren dan meer vertrouwen krijgen in een 'actiegroep' dan in een jongerenraad. Wij vinden dat een (ludieke) actie een goed middel kan zijn ter 12

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad bijlagen | 2006 | | pagina 55