beschikbaar worden gesteld. Gevraagd advies hoeft niet alleen plaats te vinden door onderzoeken en schriftelijke adviezen. Als de jongerenraad meedraait in de commissie(s) zal zij ook haar visie over een bepaald agendapunt geven (of deze nader peilen). Door middel van de bovenstaande werkwijze proberen wij duidelijk te maken dat, wat ons betreft actieve participatie door de jongerenraad in de beleidsvorming voor zowel de jongeren als de politiek voordelen biedt. 4.4.5 Informeren van de jeugd Een jongerenraad moet zich dienstverlenend naar de jongeren opstellen. Daarom zien wij het als onze taak om jongeren zo goed mogelijk te informeren over zaken die hen aangaan: Ons voorstel is deze communicatie uit te voeren met behulp van drie middelen: Website www.bliasem.nl Aangezien de meeste jongeren wel beschikken over een internetverbinding, vinden wij een website het meest geschikte communicatiemiddel. Wij willen de website gebruiken voor de volgende doeleinden: AktiviteitenAgenda: Wat is er de aankomende maand te doen voor Boarnsterhimse jongeren? Politiek agenda: Welke - voor jongeren - belangrijke onderwerpen staan op de lokale politieke agenda en over welke thema's heeft de jongerenraad inspraak (geleverd)? Online-enquête Door een meerkeuzeantwoord te vragen op één actuele vraag een beeld krijgen hoe over een bepaald actueel thema gedacht wordt. De jongerenraad in beeld: Informatie geven over de jongerenraad. Online de vergaderstukken en de visies (over actuele onderwerpen) van de jongerenraad beschikbaar stellen. Forum: Jongeren laten discussiëren over actuele thema's. Digitale brievenbus: Plek waar jongeren (anonieme) vragen en opmerkingen kwijt willen. Periodiek artikel in de Schoolkrant van het de OSG Sevenwolden: Omdat de meeste Boarnsterhimse jongeren op OSG Sevenwolden zitten, is een artikel in de schoolkrant een goed communicatiemiddel om de jongeren te bereiken. In tegenstelling tot de website zonder dat de jongeren zelf initiatief hoeven te ondernemen om iets over de jongerenraad te lezen. De bijdrage aan de schoolkrant zal dan ook vooral informatief gericht zijn en of proberen draagvlak te krijgen voor een bepaald standpunt van de jongerenraad. Periodiek bericht in Op 'e Hichte: Omdat de Op Hichte een goed gelezen gemeentelijk informatieblad is, is ook dit een geschikt communicatiemiddel om aandacht te vragen voor een bepaald thema, draagvlak te krijgen voor een bepaald standpunt of de Boarnsterhimse bevolking te informeren over de jongerenraad. 14

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad bijlagen | 2006 | | pagina 57