oplossing van het probleem. De jongerenraad is zo de schakel tussen de desbetreffende groep jongeren (die niet altijd even makkelijk te bereiken is) en de gemeente. Het vertegenwoordigd voelen door de jongerenraad zal veel tijd en moeite kosten van zowel jongeren, de jongerenraad als de gemeente en de politiek. Wanneer jongeren het gevoel hebben dat overleg via een jongerenraad daadwerkelijk resultaat heeft, hebben zij eerder vertrouwen in een jongerenraad. 4.5.2 Relatie jongerenraad - gemeente Boarnsterhim Bij de totstandkoming en uitvoering van het gemeentelijk beleid is het belangrijk dat de jongerenraad een goed contact heeft met de gemeente. De ambtenaar met jeugdzaken in zijn takenpakket lijkt ons hiervoor het meest geschikt, omdat hij de visie van de jeugd verwerkt in de beleidsvoorstellen. Deze ambtenaar kan als vaste contactpersoon voor de jongerenraad fungeren. Om elkaar regelmatig op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen, is het wenselijk dat hij regelmatig aanwezig is bij een jongerenraadsvergadering. 4.5.3 Relatie jongerenraad - politieke partijen Om de onafhankelijkheid van de jongerenraad te beschermen, lijkt het ons geen goed idee dat jongeren in de jongerenraad zitten namens 'politieke partijen'. Het risico is namelijk erg groot dat een politieke partijen haar mening over een (lokaal) politiek standpunt 'oplegt' aan haar partijfractie in de jongerenraad. Om deze reden lijkt ons begeleiding door politieke partijen ook niet wenselijk. Uiteraard is contact met de politieke partijen wel belangrijk en kunnen ze elkaar beïnvloeden wat betreft visievorming maar de jongerenraad moet een onafhankelijke raad zijn die gewenst of ongewenst een adviserende rol heeft. Wij stellen wel voor dat iedere politieke partij voor de jongerenraad één contactpersoon aanstelt. Wij denken dat dit voor beide kanten voordelen biedt: Politieke partijen kunnen snel op de hoogte komen van de visie van de jeugd (b.v. door het uitzetten van een onderzoekje aan de jongerenraad over een bepaald onderwerp), de jongerenraad krijgt een ingang in de politiek om b.v. te proberen een onderwerp op de politieke agenda te krijgen en hier direct politieke steun voor te krijgen. 4.5.4 Relatie jongerenraad - gemeenteraad Het nemen van een besluit ligt bij de gemeenteraad. Zij bepalen ook de politieke agenda. Wij beseffen best dat 'een stoel in de gemeenteraad' een grote verschuiving is qua mate van participatie, zeker nu de jongerenraad in Boarnsterhim nog in de kinderschoenen staat. De huidige mogelijkheid om van te voren 'spreektijd' aan te vragen, vinden wij geen geschikt middel om voldoende te participeren in de beleidsvorming. De huidige vorm van 'spreektijd aanvragen' leidt er toe dat jongeren alleen aanwezig zijn bij onderwerpen die de jongerenraad zelf ook als speerpunt ziet. Uiteraard zijn er agendapunten die bij de jongerenraad zodanig 'hot' zijn, dat we van tevoren aan kunnen geven graag de visie van de Boarnsterhimse jeugd te willen presenteren. 16

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad bijlagen | 2006 | | pagina 59