Ärrrn S»sSSS=S£S=ä=i. Vaak 2u'!en di,'uist knelpunten zijn, waarvoor een oplossing niet zo snel voor jongerenraad beperkt blijft tot deze punten, verkleint dit eerder het vertrouwen Ipol.t.ek stellen w.j voor dat de jongerenraad een 'vaste tafel' in de raadszaal kriïnt titel van het agendapunt minder interessant leek om over mee te Draten nf ^sp?aVengzea7SLamatoen ta'e' ^6" Waard0°r 2iJ bii alk ^ndapun, mag hoger liggen. Di, za, de professionals qua jongerenbeleving zijn de jongeren zelf! iteraard is en blijft stemrecht alleen voorbehouden aan de raadsleden 0,t zal natuurlijk ook de wens zijn van vele andere belangengroep Het verschi tussen b v een Plaatcoiüi- Rzai„r,„ r '«'«epenngen. 4t5'5 Relati* jongerenraad - bovenlokale jeugdbe/angengroeperingen Twee weten er meer dan één'. Wij hebben in Boarnsterhim niet de eniae Wil streven ernaar om goede contacten te onderhouden met ionaerenraden in rf. b^ee^r'overkoepêtend j^ug^etwerk^s^he^FJN^Forum j'6 ^at'onaJ? deu9c'raad en Daarnaast debatteren en dLuVsTëmn we Jongerenraden Nederland!. namelijk erg informatief en leerzaam en natuurlijk ook erg gezellig"11™'88611"960 17

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad bijlagen | 2006 | | pagina 60