4.6 Begeleiding Een goede begeleiding van de jongerenraad is erg belangrijk. Een jongerenraad heeft behoefte aan twee soorten begeleiding: Inhoudelijke en procesmatige. Inhoudelijke begeleiding: Omdat de jongerenraad optreedt als intermediair tussen Jeugd en gemeente -politiek te participeren in de beleidsvorming, vinden wij dat de inhoudelijke begeleiding bij de gemeente moet komen te liggen. De meest aangewezen persoon is contactambtenaar Welzijn die zich bezig houdt met jeugdzaken. Hij kan de jongeren wegwijs maken in de politiek, hen op de hoogte houden welke actuele zaken er spelen m.b.t. jongeren in spelen in het gemeentehuis en de jongeren helpen met (het formuleren van) eventuele raadsvoorstellen. Procesmatige begeleiding Daarnaast heeft de jongerenraad procesmatige begeleiding nodig; een soort 'coach' binnen de groep. Deze coach stimuleert, motiveert en helpt de jongeren bij het vergaderen en houdt in de gaten of iedereen zijn afspraken nakomt en de werkzaamheden voor de jongerenraad niet ten koste gaan van de schoolprestaties. Bovendien geeft de coach structuur aan een onervaren jongerenraad. Verder leert een coach de jongeren de vaardigheden van het vergaderen, notuleren, debatteren en archiveren. Bij een jonge onervaren jongerenraad kunnen deze werkzaamheden zo veel tijd en moeite kosten dat hun interesse in de jongerenraad afneemt: In deze gevallen kan de coach deze praktische zaken tijdelijk uit de handen van de jongeren nemen, waardoor de jongeren gemotiveerd blijven voor het eigenlijke doel: Participeren in de beleidsvorming. Tevens lost de coach eventuele conflicten binnen de jongerenraad op en zorgt ervoor dat de leden de aandacht erbij houden, ook als deze verslapt bij een pittig onderwerp, waarvoor meer theoretischere kennis, moet worden opgedaan. Een coach houdt in de gaten of de plannen van de jongerenraad wel realistisch zijn en niet teveel organisatie kosten. Een schoolmeesterachtige benadering is niet de bedoeling: Als een mening van de jongerenraad representatief is voor de Boarnsterhimse jongeren, moet zij deze accepteren, ook al is deze vanuit pedagogisch of maatschappelijk oogpunt minder wenselijk. 4.7 Werkruimte Het is natuurlijk logisch dat de jongerenraad een werkruimte nodig heeft van waaruit zij kan operen. In deze ruimte moet vergaderd kunnen worden, (raads-)voorstellen worden uitgewerkt, activiteiten worden opgezet en het archief ten beschikking zijn. Een ruimte met een grote (vergader-)tafel, voldoende archiefruimte, een telefoon, computer (met printer) die aangesloten is op het internet zijn voor een jongerenraad de basisfaciliteiten om goed te kunnen opereren. Een vaste ruimte heeft onze sterke voorkeur. Deze ruimte kan op tijden dat de jongerenraad hiervan geen gebruik maakt door anderen worden gebruikt. 18

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad bijlagen | 2006 | | pagina 61