Ook een eigen postbus op het gemeentehuis is wenselijk. 4.8 promotiemateriaal Om de jongerenraad haar eigen gezicht te geven, is het belangrijk dat de raad haar eigen kenmerk in de vorm van mascotte, logo of kleurencombinatie heeft Momenteel hebben wij de Bliqsem. Door het logo op briefpapier en enveloppen te plaatsen, zien mensen snel dat het gaat om een brief van de jongerenraad Ook willen we de jongerenraad graag promoten: Door kenmerkende jongerenraad T- shirts aan te trekken laten we zien dat wij aanwezig zijn. Met foldertjes kunnen we de jongerenraad onder de aandacht brengen bij andere jongeren. We zouden graag de volgende producten zien in onze huisstijl- Briefpapier Enveloppen Pennen Foldertjes T-shirts 4.9 Opdoen en uitwisseling van kennis Uit dit voorstel valt te concluderen dat van jongerenraadsleden veel wordt verwacht. Om jongeren hun rol als jongerenraadslid optimaal te kunnen laten uitvoeren is een goede begeleiding noodzakelijk, maar vaak niet voldoende om de jongere snel een vaardigheid te leren. Daarom vragen wij om een budget voor opleidingsmogelijkheden en trainingen in communicatieve vaardigheden debatteren politieke basiskennis etc. Ook willen wij graag onze kennis en ervaringen uitwisselen met die van andere jongerenraden, in de vorm van uitwisselingen etc. 19

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad bijlagen | 2006 | | pagina 62