Sneltoetscriteria In artikel 2 van het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken is een aantal typen bouwwerken vermeld dat in principe bouwvergunningsvrij is, maar waarvoor de voor- en achterkant-benadering geldt. Dat betekent dat ze licht-vergunningplichtig zijn op het moment dat er aan de voorkant wordt gebouwd. In zo'n geval wordt er onder andere op welstand getoetst. Het gaat om bouwwerken als een dakkapel, aan- of uitbouw, bijgebouw of overkapping, kozijn- of gevelwijziginq en een erf afscheiding die hoger is dan 1 meter. Verder wordt in artikel 3 van het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken een aantal typen bouwwerken genoemd die in principe vergunningvrij zijn, mits ze aan een aantal nader genoemde kenmerken voldoen. Voldoen ze daaraan niet, dan is eveneens een lichte bouwvergunning vereist. °m het de aanvrager van een bouwvergunning zo makkelijk mogelijk te maken is de gemeente verphcht om in de welstandsnota precies aan te geven hoe deze bouwwerken er moeten uitzien om aan de welstandseisen te voldoen. Die beschrijving mag niet voor meerdere uitleg vatbaar zijn en mag uitsluitend betrekking hebben op de plaatsing (de plaats op bijvoorbeeld het dakvlak, niet of het wel of niet mag), de vorm, de maatvoering, het materiaalgebruik en de kleur van het bouwwerk Dit type welstandscriteria wordt 'sneltoetscriteria' genoemd. Het idee erachter is dat een aspirant- bouwer vooraf zelf al kan zien of zijn bouwplan voldoet aan de welstandscriteria. Er mag worden aangenomen dat bouwplannen die aan de sneltoetscriteria voldoen snel kunnen worden afgehandeld door de gemeente. De gemeente is verplicht om deze sneltoetscriteria od te nemen in de welstandsnota.

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad bijlagen | 2006 | | pagina 66