(Schotel)antennes Een spriet-, staaf- of schotelantenne is in het algemeen niet in strijd met redelijke eisen van welstand als aan onderstaande sneltoetscriteria wordt voldaan. Voldoet een spriet-, staaf- of schotelantenne niet aan onderstaande criteria of is er sprake van een bijzondere situatie of gerede twijfel aan de toepasselijkheid van de sneltoetscriteria dan kan de bouwaanvraag voor advies aan de welstandscommissie worden voorgelegd In geval van een beschermd monument of een beschermd stads- of dorpsgezicht zal de welstandscommissie altijd om advies worden gevraagd. Plaatsing Richtlijnen conform vergunningsvrij bouwen. vorm gelijk aan vergunningsvrij bouwen. maatvoering gelijk aan vergunningsvrij bouwen. materiaal-en kleurgebruik onopvallend, aangepast aan de omgeving; gelijke kleurtoon als het achtergrondmateriaal.

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad bijlagen | 2006 | | pagina 76