II11 6e jaargang no. 8 september 1957 MAANDBLAD ONDER AUSPICIËN VAN DE STICHTING „LEEUWARDER GEMEENSCHAP" ,HOE WIJ WERKEN", EEN MACHTIG TENTENCOMPLEX

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1957 | | pagina 1