Fa. Jan Bakker Zn. DEVENTER KOEK ZWAMA FA. L. WINTERS voor betere automobielenJ Heeft U „droogproblemen"? ZOLEN kwaliteits meubelen r'Mi'll.'HI.'HHiHEa HAMERSMA cj'ok. de eer VAN KEULEN PIJPEN wdt u verven of behangen? VOSSENBERG - TUINEN GRAETZ- EN PHILIPS radio en televisie Gemsbedrijf Weerd 1 4 Onze Specialiteit CENTRIFUGES reeds vanaf 1149.50 Komt U eens praten, wij geven U alle gewenste advies Fa. P. de Jong, poelier w,'t' gevogelte Leeuwrilcstraat 1 27 - Telel. 21060 Het vertrouwde adres met doorlopend 100°/o service Ruilen en eventueel crediet-spreiding van het Soepel eri ijzersterk Telefoon 27894 Leeuwarden Dertig jaar lang tegen de laagste prijzen Dit werd ons mogelijk gemaakt door geringe bedrijfskosten Profiteert ook U hiervan! E SINGASTR.2I tel.zjoos LEEUWARDEN z. a 30 cent per stuk Brood- koek en Banketbakkerij Zuidvliet 2 - Tel. 26261 St. Jacobsstraat 29, tel. 25527 Leeuwarden „GRITZNER" het klasse merk sinds 1 850 DE ZIGZAG f539,- Graat succesborduren knoopsgaten, Aplicatie DE REPARATIE-INRICHTING voor Friesland gordijnstoffen vitrages vloerbedekkingen uitstekende collectie bij WONING- IN ViBHUISINRICHTMM Schrans 27-Leeuwarden- Tel.24824 Ëmmastraat 19 Snee~hj-_ Tel. 2429 Uitgebreide sortering in de betere merken BIG BEN LINDBERGH DACOR CLEAN BORE Kelders 3 Komt dan eens bij ons langs. Wij hebben voor U een pracht collectie Voor klein behuisden is vooral de „Saturn" TAFELCENTRIFUGE ideaal. (Neemt haast geen ruimte in) NIEUWESTAD 7 - LEEUWARDEN - TELEFOON 24325 St. Jacobsstraat 8 Telefoon 23919 en 23398

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1960 | | pagina 14