LM ONE Leeuwarder slijters NIEUWWAARDE Leeuwarder Onderlinge j "LlV, [•fej l^jeysma DE VERBRUIKSCOÖPERATIE IN FRIESLAND „Excelsior" u.a. verzekering voor inboedels D. STEENHUIZEN G. VAN DER HEIDE KAMPEEBlTITRUSXIiyCrEJf RINZEMA'S „AMERICAN SHOP" ELECTRO TECHN. BEDRIJF electriciteitswerken BRIEVEN, STUKKEN, DOCUMENTEN VOOR EMIGRATIE GROTE KERKSTRAAT 42 DE FRIESCHE LICHTDRUKKERE! dameskapper ■■■9 IBH mode PRINS srlichtinq nieuwestad 76 18 fcNfWERKtti) 0 I OAHESKtfPWO JWCnswegw 7" LKUWAQOEN WBS& &n nunutdwoOsbim Ook de „Leeuwarder Onderlinge" gaat mee met deze moderne vorm van brandverzekering. In de laatste Algemene Vergadering van Deelnemers zijn de verzekeringsvoorwaarden voor huishoudelijke inboedels zodanig gewijzigd, dat men recht kan krijgen op uitkering van de nieuwwaarde, indien deze goederen door brand verloren gaan. Zorg er dus voor, dat uw verzekerde som voldoende is. DE Brandverzekering voor ALLE Lee uwarders. EEWAL 59 - TELEFOON 23616 Vraagt na jaar Premie dere inl. Koopt vertrouwd Uw dranken bij de 2 bekende Eewal 64 - Tel. 24593 Voorstreek 112, Tel. 26915 Zonder prijsverhoging wordt alles thuis bezorgd Elk die zang en muziek bekoort gaat voor iets goeds naar LEEUWARDEN - NIEUWESTAD 103 Een schat van nieuwe Piano's en Orgels, Televisie, Radio's, Pick-Ups, Gramofoonplaten en Muziekboeken, vergemakkelijkt uw keuze. Vrije bezichtiging. Tevens het adres voor stemmen en repareren ffianze voori Wij kunnen u nog leveren: Originele nieuwe Amerikaanse Legershelters 2a 3 pers. Amerikaanse: Luchtbedden, Veldbedden, Plunjezakken Tevens verhuur van alle kampeermateriaal Verder hebben wij de verkoop van de bekende H.D.L,-tenten in diverse afmetingen Speciaal adres voor uw NVerk- en Regenkleding U koopt zeker nooit een strop bij Voorstreek 4 - Leeuwarden - Telefoon 24888 GAS WATER SANITAIR TEL. 24229 Breedstraat 49 - Tel 28538 - Leeuwarden Voor een moderne Creatie, naarfde modernste kapsalon ter plaatse d'Hondecoeterstraat 41 Telefoon 23480 Goede busverbinding lijn 1 HUIZUM - LEEUWARDEN biedt u: Werkelijk lage prijzen. Prima kwaliteiten. 7erdlling van het over- Dit ziJ'n voordelen, waarvan schot Toelage uit het ook uw gezin kan profiteren studiefonds. Uitkering Wordt lid. Geen inlegqeld bij overlijden. Verblijf geen contributie, geen aan- van vrouwen en kinderen sprakelijkheid. - Hoofdkant in hotel en jeugdhuis op Oldegalileën 24, Leeuwarden Ameland. Telefoon 24426

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1960 | | pagina 18