Wilhelmina Geertruida van Idsinga Ü9SBI Heien voor de u/oningbouw/ Weer nemen we een Leeuwarder schil deres ,,op de korrel", ditmaal Wilhelmina Geertruida van Idsinga, dochter van mr. Johan van Idsinga, griüier der Staten, en zijn tweede vrouw, Geertruida Styl. Zij werd op 10 november 1788 geboren en overleed, pas 30 jaar oud, op 9 mei 1819. Zij is in de Westerkerk begraven. Eerst heeft zij les gehad van C. J. Baer van Slangenburg, later van Willem Bar tel van der Kooi, de bekende Friese schilder, van wie u in het Fries Museum verschillende schilderijen kunt bewonde ren. Vooral voor de kleding van die tijd zijn z'n werken zo interessant. Zij zal zeker in onze hoofdstad wel geëxposeerd hebben, maar zij deed dit ook buiten de provinciale grenzen, o.a. in Amsterdam en Den Haag, waar zij veel succes had. Het Fries Museum en het gemeente archief hebben enige kleine werken van haar, maar haar mooiste schilderijen zijn eigendom van het Old Burger Weeshuis op de Nieuwestad. Hoe zij daar komen? (Zie verder pagina 21) Dit zeliportret van Wilhelmina Geertrui da van Idsinga, twee jaar voor haar dood geschilderd, is eigendom van het Old Burger Weeshuis. Deze spectaculaire heistellingen vindt men bij de woningbouw in het uitbreidingsplan ,,'t Heechterp"waar ongeveer duizend woningen in continubouw verrijzen. Het zijn geen gewone heipalen (van hout ol beton) die hier de grond in gaan, maar zogeheten Vibropalen. Begon nen wordt met het inheien van een metalen buis, die aan de onder kant is afgesloten met een blok beton ol een metalen kap. Wanneer de buis de vereiste diepte heelt bereikt, dan wordt daarin een vooral gevlochten ijzerwapening aangebracht. Dan wordt beton in de buis gestort en door trillen (ol vibreren) tot een vaste massa in elkaar gedreven. Daarbij wordt de buis telkens een stukje omhooggetrokken tot hij boven is. Er blijit op deze manier het met verhard beton gevulde gat over.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1960 | | pagina 19