'Wwtermwn Verdien extra ij HEKSTRI ÜP\ 'n a"e maten Fa. AKKERMAN's KOLENHANDEL BLEEKLAAN 147-149 koop hij A, EMPIRE Kampeertenten kwa,"e"JTMS WESTERHOF'S LEEUWARDEN TEL.26644I VERHUUR ZONDER CHAUFFEUR H. WIERSMA Voor al Uw textiel iStocbmann *23. <~Ylijenltuii!> OLIESTOOK-LUCHTBEHANDELINGS- SANITAIRE INSTALLATIES j^ellwaóóery „De Overdekte TELEF. 0 5100 - 26874 „LEEUWARDEN N.K." Fa. Jan Wielinga zn Uw adres 20 --g Winkelgalerij Esdoornstraat 40-42 Telefoon 23794 Vraagt catalogus TEfeüSEN POSTBUS nn 359 IFFIIWAPDEN Geen weekend-reclame doch door Koopt daarom in Brood-, Koek- en Banketbakkerij Monnikemuurstraat 84 - Leeuwarden Telefoon 27582 LOODGIETER, GAS- EN WATERFITTER SANITAIR - INSTALLATEUR Speciaal adres voor aanleg van closet- en douche installaties BLEEKLAAN 81 - TEL. 23535 TECHN. INS. BUREAU H.U. I SOENMSTRAAI 6 Jacob Catsstraat 1 Telef. 24960 Geopend van 's morgens 8 uur tot 's avonds 1 0 uur li Coöperatieve Boerenleenbank Spanjaardslaan 1 60 - Leeuwarden - Telefoon 26048 3V4 °/o rente voor dagelijks opvraagbare spaargelden Tarief spaargelden voor 1 jaar vast op aanvraag spccmi apRes voor RADIO-TELEVISIE BlttKlIWNIIS-ns Telefoon 24030 Z. Grachtswal 6-9 WONINGINR ICHTING Pullman- Luxaflex Epeda- jalouzieën Schuim plastic- Dekens Schuim rubber- Spreien Ka pokmatrassen enz. Meubeltoonzalen „FRITOWO," Schrans 3 Opmaken van uw matrassen? Bel even 24171 DE TEXTIELSPECIALIST De beste kwaliteiten de laagste prijzen, en 10 Z extra korting in zegels of 7 direct in contanten Oosterkade 48 Telefoon 24370 Voorstreek 5 Telefoon 28239 Leeuwarden DOE MEE AAN ONZE SPAAR-AFHAAL SERVICE nieuwe Bestelwagens - 9 - pers. Tourbusjes en Luxe Volkswagens met radio en kachel A.R. verzekerd Doniastraat 20 - Telef 27078 LEEUWARDEN (ZUID)

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1960 | | pagina 20