Feest in de speelgoedkast jeco 1 2 alcohol SINGER MAATSCHAPPI) N.V. Shrink ietó ander ól Singer is de kwaliteits naaimachine 21 Sl (Vervolg van pagina 19) De heer en mevrouw Van Idsinga-Styl waren voogd en voogdes van het OBW en na het overlijden van de heer Van Idsinga kreeg het weeshuis als legaat vijf schilderijen van zijn dochter en een som gelds voor het onderhoud daarvan. De schilderijen zijn mooi van kleur; de opvatting is natuurlijk anders dan van onze eigen tijd. Zij stellen voor: een meis jesportret, het portret van een oude vrouw, een copie naar de Friese schilder Lambert Jacobsz: de profeet Elia en de weduwe van Zarfath, het portret van Christine Marie Kriller „op 't Friesch" en Hijgend en blazend zaten zij uit te rus ten. Het viel niet mee als je een jaar lang stil hebt gezeten, om dan opeens een optocht te houden. Alle benen en poten waren stijf geworden in dat jaar. Er viel dan ook wel eens een pop om of er strui kelde een dier. Maar zij waren dan toch maar rondom de grote tafel gemarcheerd en stonden weer voor de open kast. De dozen met spelletjes, die natuurlijk niet hadden kunnen meelopen, keken over de rand van de planken naar bene den. „Wat was dat mooi, zeg! Wat liepen jullie netjes! Wat kan de negerpop mooi op de trom slaan!" riepen zij naar be neden. „Ik heb blaren aan mijn voeten gekre gen", zei de pop met blonde krullen. „Maar ik vond het machtig mooi om mee te doen." „Bravo!" riep de maan door het raam naar binnen. „Dat hebben jullie mooi ge daan! Zoiets heb ik nog nooit gezien: een jaar stilzitten en dan zó'n eind lopen! Vind je het ook niet prachtig?" vroeg de maan aan de jarige kast. „Ik kan er geen woorden voor vinden", zei de kast. een zelfportret uit 1817 dat is dus twee jaar voor Wilhelmina Geertruida over leed. Op dit zelfportret draagt de jonge schil deres een witte japon met het hoge em- Twaalf Vrouwen uit Leeuwarden pire lijfje en stroken langs hals en mou wen. Op haar donkere krullen staat een strooien hoed met groen gestreept lint opgemaakt. Het gezicht is driekwart, in de hand houdt zij het penseel klaar om haar onderbroken werk te hervatten, na- „Neen, zij kan alleen maar kraken!" lachte de harlekijn zachtjes. „Wil jij wel eens niet zo brutaal zijn?" zei de politieagent tegen de harlekijn. „Anders mag je nooit meer meedoen met een optocht." Weet jullie wat de harlekijn toen deed? Die stak zijn tong uit tegen de agent! Maar toen gaf de olifant hem een flinke draai om de oren en je begrijpt, dat een olifantspoot goed hard aankomt! „Maar hoe komen we nu weer naar bo ven op onze planken?" vroeg het houten paard. „Kunnen jullie niet weer langs mij naar boven klimmen?" zei het springtouw. De feestcommissie stak de koppen bij el kaar. „We moeten even vergadering hou den", zei de bromtol. Na een poosje riep de olifant: „Wat vinden jullie van het volgende plan? We blijven nog even op de grond buiten de kast, want er moet nog gedanst en gegeten worden en mis schien kan iemand nog wel een nummer tje weggeven." „Hoera! hoera!", riep iedereen door el kaar. „We gaan nog niet naar huis! zongen zij en de Zwarte Piet-kaarten maakten een rondedansje en vielen toen melijk het portret van een vrouw met een hondje op haar schoot. Haar donkere ogen kijken ons verstandig aan en er ligt iets rustigs maar ook iets humoristisch in dat gezicht met de neus, die niet mooi is en de mond die zij op dit ogenblik zo vastberaden gesloten houdt, maar die zeker kan lachen. Dat zij haar eigen gelijkenis goed ge troffen heeft kunnen wij vergelijken met een zwart-wit tekening, die Van der Kooi in 1815 naar een schilderij van haar maakte, en die op het gemeente-archief wordt bewaard. opeens allemaal tegelijk om en lagen als een grote waaier op de grond. „Doe dat nog eens", vroeg de kast. „Dat vond, ik een prachtig gezicht." „Straks, als we uitgerust zijn van de op- tocht", zeiden de kaarten. De kast begon te lachen, dat zij kraakte. „Uitgerust? En jullie hebben de hele op tocht in een auto gezeten." „Ja, maar die is zo oud en die schudde ons zo vreselijk door elkaar, we werden er haast zeeziek van", antwoordden de kaarten. MAJA VAN HEEMSTRA ^UCO 10-12 alcohol in flesjes van 185 cc. èn het is lekker! De drank voor verlof A zaken Wed. ALLE EISMA - LEEUWARDEN Heerenwaltje 1 - Tel. 0 5100 23419 en 23839 Tijdelijke prijsverlaging van SINGER Zig-zag machines Wij repareren alle soorten naaimachines vakkundig Naaimachines desverlangd op gemakkelijke betalingstermijnen GRATIS stop- en borduurcursus NIEUWESTAD 119 - LEEUWARDEN Telefoon 24182 Onze eigen auto's komen door geheel Friesland M. J. VAN HEEMSTRA

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1960 | | pagina 21