COÖP. ZUIVEL BANK Behoort U ook r/o tot Je SPARENDE Leeuwarder Qemeenschap Zo ia. stort dan Uw OVERTOLLIGE MIDDELEN Lij de 3! DE SPAARBANK VOOR IEDEREEN ZAAILAND 110 - LEEUWARDEN op een SPAARBOEKJE rente (rente direct ingaande) a DEPOSITO 1 jaar vast a DEPOSITO 1 jaar opzegging 4 o. aantal spaarboekjes ruim 8000 totaal aan inlagen ruim 38.000.000, huur safeloketten vanaf 2,50 per jaar 3 3 O/ 4 o O

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1960 | | pagina 2