AARDGAS "ILdeVHesS? Bekker WENIX m cM-a.rdcfcióto&ót&llen vliegende vissen! Frysk Skriuwe Fryske Boekhannel A.J. HUITEMA Komforen en fornuizen hebben wij in verschillende uitvoeringen en fabrikaten Komforen vanaf f 36.— Fornuizen vanaf f240.— Firma K. Paassen en Zn. Nu naar: autorijschool „Succes" Chopinstraat 8 Leeuwarden Tel. 24383 Onze vissen vliegen de winkel uit Komt u ook eens onze LEKKERBEKJES en GEBAKKEN SCHOL proberen? 4 a 5 stuks 1.00 Ga voor vis naar is.' C~ftjorremd iSport palace Voor Sport en Spel U weet het wel de Speciaalzaak GULDENS VOORDELIGER;! De verf voor al uw schilderwerk Oudholl. Verf- en Behangwinkèl Voor de'juiste ONKRUID- en INSECTENBESTRIJDING Coöp. Noordkant DE FRIESCHE THEEHANDEL LEEUWARDEN Huishoudelijke, Luxe en Verlichtingsartikelen V0G£l 4 Wij houden ons beleefd aanbevolen Winkel: Noordvliet 373, telefoon 21559 Noteboomstraat 9, telefoon 22372 Deelnemer toonkamer Energiebedrijven Instructeur S R. v. d. Woude Getest door A.N.W.B. vis ze 't lekkers) NW.OOSTERSTRAAT H-TEL.26889 Nieuwestad 109, Leeuwarden ^Grote bus f3.80, ruim voldoende voor 10 vierkante meter schilderwerk voor binnen en buiten Ca rel Fabritiusstr. 25, Tel. 22356 Naast Kerkgebouw „Pniël" Daar wordt op U gewacht I P. Panderstraat 1 2 - Telefoon 26941 „Bagijntjes" 98 ct per 100 gr. „Frisia" 90 ct per 100 gr. „Java" 80 ct per 100 gr. „Roodband" 70 ct per 100 gr. yn 20 lessen (skriftlik) (Opl. Fryslan-diploma A, eksamen maeije '60) 20, FUORTSETTE LEARGONG (opl. Fryslan-dipl. B) ƒ21,50. FRIES voor NIET-FRIEZEN, 26 skr. lessen 20, Ynlj.: v. SwietenstrJ. 10, LJouwert Telefoan 24126 Na het bezoek aan de toonkamer met Uw KORTING-bon naar KELDERS 27 TEL.24066 LEEUWARDEN DE ZAAK MET DE GROTERE KEUS Betaling desgewenst in overleg naar de zaak met de BESTE KWALITEIT ST. JACOBSSTRAAT 5 TEL. 23165

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1960 | | pagina 4