TYPEN en STENO SLEUTELS ROYAL „EXPRES' 20% I Otma LEEUWARDER WERKGEMEENSCHAP BULTSMA GEEF MIJ MAAR 'N STOLZE WERY SCHOOL enema. ger. van DER weulen Toch h^aakt Alle Vraagt U eens e voor FA. S. IDZERDA en begroting aan Uw verf- en behangwerk Gesneden en verpakt - eeuuii) ^^arw&broocl CHEMISCH REINIGEN TRIPLONEREN PERSEN VERVEN L E E U WA R D E N T IJ D E L IJ K KORTING Alles op rijwielgebied 8 Sleuteldienst OTMA, Korfmakerstraat 1, tel. 27760^eëüwardën Schilders- en behangersbedrijf Schrans 101 - Telefoon 25257 - Opgericht 1882 (met mout bereid) SINGELSTRAAT 41 - Telefoon 25035 Werkplaats voor minder-validen Ie soort COCOSMATTEN Rietwerk-artikelen en Biezen Matten Boekbinderij en Cartonnagebedrijt De Schoonmaakdienst zorgt voor het wassen van Uw vuilnisemmers Troelstraweg 147c Teleloon 23631 Seis lervje, seis bihingje? Dan moat jim op 'e Weaze wêze. Dér krij jim ferve fan de fakman. En dêr ha jim gemak fan. Ek is foar jim deselde kans, by de knip- perljochtsjes yn 'e Skrans. Bihang: foar in dübeltsje de rólle, snije wy de rantsjes der óf. Ferve- en Bihanghüs ,,De Vakman" Johs. Boon stra, Weaze 44, Skrans 100. i Oude Oosterstraat 5 Leeuwarden „Kip uit 't vuistje' of om mee te nemen f 25 Telefoon 22188 LOODGIETERS- en ELECTR. TECHNISCH BEDRIJF VOORSTREEK 93 - TELEF. 27287 Aanleg, onderhoud en levering van loodgieterswerken, sanitaire installaties, electr. installaties, electr. toestellen en apparaten Groningerstraatweg 114 - Telefoon 25321 St. Jacobsstraat 7 - Telefoon 24357 Goederen worden zonder Prijsverhoging opgehaald Voor lessen in is HET adres in Leeuwarden de Weerd 1 3 - Tel. 25196 Aanmelding dagelijks De SPECIAALZAAK op het gebied van complete woninginrichting WONING-INTERIEUR Schrans 83-85 - Telef. 27870 Leeuwarden 'LEX, GRUNO rki teaenover i UNION, SIMPLEX, GRUNO en andere merken tegenover de Harmonie Telefoon 24628 De kleine zaak mei groie service

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1960 | | pagina 8