Beschuit zoals Beschuit moet zijn TURKSTRA BESCHUIT

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1960 | | pagina 10