khDE ODD LEEUWARDER ONDERLINGE FOTOCOPIEl BRANDVERZEKERING Leeuwarder slijters OflNZEVGDRT msma, m SonTwerkerj EE WAL na 10 jaar halve premie D. STEENHUIZEN G. VAN DER HEIDE Piek Ups en Langspeelplaten KAMPEEBIIITRUSTIJfOEJ o os os O O RINZEMA'S „AMERICAN SHOP" ELECTRO-TECHN. BEDRIJF BRIEVEN, STUKKEN, DOCUMENTEN VOOR EMIGRATIE GROTE KERKSTRAAT 42 DE FRIESCHE LICHTDRUKKERIJ Breedstraat 49 - Tel 28538 - Leeuwarden ar moderne v DE VERBRUIKSCOÖPERATIE IN FRIESLAND „Excelsior u.a. srlichtinq PRINS il 1 14 DAMESKUPING STATIONSWEG M IEEUWAROEN &k itwuudvan'iskêm Koopt vertrouwd Uw dranken bij de 2 bekende Eewal 64 - Tel. 24593 Voorstreek 112, Tel. 26915 Zonder prijsverhoging wordt alles thuis bezorgd Een concertzaal in eigen huis met onze prachtige Rustig en ongestoord kunt U deze beluisteren Nieuwestad 103 Leeuwarden tel. 25693 Wij kunnen u nog leveren: Originele nieuwe Amerikaanse Legershelters 2è3 pers. Amerikaanse: Luchtbedden, Veldbedden, Plunjezakken Tevens verhuur van alle kampeermateriaal Verder hebben wij de verkoop van de bekende H.D.L.-tenten in diverse afmetingen Speciaal adres voor uw Werk- en Regenkleding U koopt zeker nooit een strop, bij Voorstreek 4 Leeuwarden Telefoon 24888 ELECTRICITEITSWERKEN GAS WATER SANITAIR TEL. 24229 Voor een moderne Creatie, naar de modernste kapsalon ter plaatse DAMESKAPPER d'Hondecoeterstraat 41 Telefoon 23480 Goede busverbinding lijn 1 HUIZUM-LEEUWARDEN It biedt u: Werkelijk lage prijzen. Prima kwaliteiten. Verdeling van het over schot. Toelage uit het studiefonds. Uitkering bij overlijden. Verblijf van vrouwen en kinderen in hotel en jeugdhuis op Ameland. Dit zijn voordelen, waarvan ook uw gezin kan profiteren. Wordt lid. Geen inleggeld, geen contributie, geen aan sprakelijkheid. - Hoofdkant.: Oldegalileën 24, Leeuwarden Telefoon 24426 nieuwestïTd 76 JSik

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1960 | | pagina 14