dames koop bij Verdiee extra ii mmu Sluit uw verzekering bij de f Interieur Algemeene Friesche Levensverzekering-Maatschappij „De Groot-Noordhollandsche van 1845 Algemeene Friesche Brandverzekering-Maatschappij N.V. Voor een goed verzorgd Fa. Jan Wielinga zn Uw adres „LEEUWARDEN N.K." van der 16 VEREENIGING VAN LEVENSVERZEKERING EN LIJFRENTE LEEUWARDEN, BURMANIAHUIS AMSTERDAM, VAN BRIENENHUIS ROTTERDAM - DEN HAAG - UTRECHT - GRONINGEN - HENGELO - HAARLEM VOOAST»««*»F riUNM kUVWAKOEM ralston dealer (lexa plasticolor Gouverneursplein 35 Z. Grachtswal 6-9 WONINGINRICHTING Pullrnan- Epoda- Schuim plastic- Schuim rubber- Kapokmatrassan Luxaflex Jalouzieën Dekens Spreien Meubeltoonzalen „FRITOWO," Schrans 3 Opmaken van uw matrassen Bel even 24171 Oosterkade 48 DE textielspecialist Telefoon 24370 De beste kwaliteiten V°°r^eek 5 de laagste prijzen, en Telefoon 28239 10% extra korting in zegels o( 7 direct in contanten Leeuwarden DOE MEE AAN ONZE SPAAR-AFHAAL SERVICE Coöperatieve Boerenleenbank Hoofdkantoor: Bijkantoor: SPANJAARDSLAAN 160 VERL. SCHRANS 35 Telefoon 26048 (beide kantoren) 31/4 rente voor dagelijks opvraagbare spaargelden 33/4 rente voor spaargelden voor één jaar vast LEEUWARDEN NIEUWEBUREN 115-117 Sanitair Loodgietersbedrijf Gas-, Koud- en Warm-watervoorzieningen Bezoekt onze Showroom GRATIS DEMONSTRATIE

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1960 | | pagina 16