AARDGAS l.de1€|ies 1 Bekker mm Tj.de Vries Sz. O.B.A.S. Frysk Skriuwe Fryske Boekhannel Firma K. Paassen en Zn. Coöp. Noordkant C~YYlorremd 6 sfyport ^Palace Voor Sport en Spel U weet het wel de Speciaalzaak VIS - elke dag vers EN NIET DUUR van Scheveningen GULDENS VOORDELIGER Oudholl. Verf- en Behangwinkel DE FRIESCHE THEEHANDEL LEEUWARDEN Stelt U deskundige voorlichting op prijs? VPM 1015 SCHRANS 57-59 Leeuwarden Telef. 25552 VEILIG - VLOT- VOORDELIG 18 Komforen en fornuizen hebben wij in verschillende uitvoeringen en fabrikaten Wij houden ons Komforen vanaf .1 36.- beleerd aanbevolen r - rornuizen vanaf f240.— Winkel: Noordvliet 373, telefoon 21559 Noteboomstraat 9, telefoon 22372 Deelnemer toonkamer Energiebedrijven Houdt Uw aardappelen gaaf en zonder spruiten: Gebruik ANTI SPRUIT in kokers van kg voor 250 kg aardappelen f 1.40 P. Panderstraat 1 2 - Telefoon 26941 Voor GAZELLE rijwielen SOLEX, RAP en PUCH bromfietsen N.S.U. Nieuwestad 109, Leeuwarden scooters B.M.W. scootmobielen is een goed adres GA.ZEUE RHWietEN Voorstreek 67-Tel. 24569 Sinds 1927 in Leeuwarden Nieuwe Oosterstr. 1 4 Telefoon 26889 De verf voor al uw schilderwerk Grote bus f3.80, ruim voldoende voor 1 0 vierkante meter schilderwerk voor binnen en buiten Carel Fabritiusstr, 25, Tel. 22356 Naast Kerkgebouw „Pniël" Daar wordt op U gewacht I „Bagijntjes" 98 ct per 100 gr. „Frisia" 90 ct per 100 gr. „Java" 80 ct per 100 gr. „Roodband" 70 ct per 100 gr. yn 20 lessen (skriftlik) (Opt. Fryslan-diploma A, eksamen maeije '61) 20, FUORTSETTE LEARGONG (opl. Fryslan-dipl. B) ƒ21,50. FRIES voor NIET-FRIEZEN, 26 skr. lessen 20, Ynlj.: v. Swietenstrj. 10, LJouwert Telefoan 24126 Bezoekt U dan eens onze toonzaal Ruime sortering in: Koelkasten, Gasfornuizen, Komforen en Gasverwarming Tevens voor al Uw Sanitaire-installaties naar: KELDERS 27 TEL.240U LEEUWARDEN Brandpremie burgerinboedels slechts 40 ct. per flOOO.-

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1960 | | pagina 18