Take it easq! ICO, RIICO, m TONIC, ,,o. IN DE SPEELGOEDKAST ÉISMA OFFSETDRUK Praktische cadeaux 19 In de rose logeerkamer was het nog doodstil. Je hoorde alleen het tikken van de klok. Miesje en Liesje sliepen nog vast. Toen zong er een vogeltje in de boom voor het open raam. En daar werden de meisjes wakker van. Zij wreven hun ogen uit, want zij wisten niet goed meer waar zij wakker waren gewor- den. „We zijn bij opa en oma!", riep Mies- je opeens vrolijk uit. „Straks gaan we weer in de grote tuin spelen. En dan nemen we al 't speelgoed uit de kast mee!" „Kunnen we nu alvast niet even gaan kijken in de kast?", zei Liesje. Meteen waren ze hun bedjes uit en in hun nachtponnetjes holden zij de trap af. Gauw naar de kamer en daar stond de kast. De deuren stonden wijd open en al het speelgoed stond netjes op de planken. „Waar speel jij 't liefste mee?" zei Liesje. „Ik weet het niet, ik vind het allemaal even mooi!" zei Miesje. „Zo kinders, zijn jullie al beneden?" en oma kwam de kamer binnen. „Moesten jullie gauw even in de kast Maak het U gemakkelijk! Geen mengen en roeren! Geen passen en meten! Wij maken alles kant en klaar. U wilt een Kola of een Tonic met een Tik? Deze longdrinks maken wij in 3 smaken, alléén onze „tik" is lVa tot 2 maal zo groot als normaal, dus pittiger en smakelijker. Het zijn- 12 */t alc. Tenco met jenever 10-12 alc. Tenco met rum alc. Eisma's Tonic met Gin NEEM VAN ALLES IETS IN HUIS HET IS ZO GEMAKKELIJK ALS ER PLOTSELING VISITE KOMT HEERENWALTJE 1 - LEEUWARDEN Telefoon 23419 - 23839 kijken? Jullie hebben hem gisteravond open laten staan. Dan wordt het speel goed zo stoffig, zul je eraan denken vanavond de kast dicht te maken?" Dat zouden ze niet vergeten. Ze na men er van allerlei uit en bekeken al les nog eens goed. „Wat staan er toch mooie dingen in", zuchtte Miesje. „Ja", zei oma, „er staan dingen bij waarmee opa en vader ook nog gespeeld hebben toen zij klein waren. En de kast is ook al heel oud. Die is van 't jaar wel honderd jaar". !,Wel honderd jaar?" zeiden de meis jes ongelovig. „Zó oud, hoe kan dat nou?" „Toch is 't zo", antwoordde oma weer, „bij een storm viel een grote boom in de tuin om. En toen heeft jullie over grootvader er een speelgoedkast voor zijn kinderen van laten maken. En dat is van de zomer precies honderd jaar geleden". „Dus dan moesten we eigenlijk de ver jaardag van de kast vieren, oma", zei Miesje. Oma begon te lachen. „Ja, maar de verjaardag van een kast vier je nu een maal niet. Dat doe je alleen van een mens of van een kind en soms wel eens van' een dier. Maar nooit van een kast!" De kinderen keken zwijgend naar de oude kast. Het speelgoed stond roer loos op de planken. En niemand ver telde de meisjes dat de verjaardag van de kast die nacht al gevierd was en dat al het speelgoed toch zó'n plezier had gehad! ,,Het houten paardje staat op een an dere plank dan gisteren", zei Miesje op eens. „Hoe kan dat nou", zei oma, „want speelgoed kan toch niet van plaats ver anderen?" MAJA VAN HEEMSTRA. voor de woning WONING- EN VERHUISINRICHTING o.a. tafelkleden slaapkamer kleedjes Schrans 27 - Leeuwarden - TeL 24894 OntbijtSetS Emmastraat 19 - Sneek - TeL 2429

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1960 | | pagina 19