Fa. H. JOLMERS ZOO) MAANDAGENDA VERHUIZINGEN TRANSPORTEN LEEUWARDEN, EMMAKADE Z.Z. 62 TEL. 0 5100 - 24595 b.g.g. 25765 21 Agenda-Bureau „Leeuwarden", Arendsstraat 6, Leeuwarden - Telefoon 29437 1 december: Openb. scholen, St. Nicolaasfeest, Harmonie, 9.00-, 14.00- en 20.00 uur. Vrouwenbond NVV, leden vergadering, Bejaardensociëteit, 19.45 uur. 2 december: Openb. scholen, St. Nicolaasfeest, Harmonie, 9.30- en 13.30 uur. St. Nicolaasbal, Schaaf, 20.00 uur. Philidor, schaakavond, Klanderij, 19.30 uur. 3 december: Personeelsver. Frico, St. Nicolaasfeest, Can- tine, 15.00 uur. Pers.ver. Frico, sjoelavond, Cantine, 20.00 uur. Dansschool Epema, soirée, Schaaf, 20.00 uur. Gymn.ver. Leeuwarden, uitvoering,. Harmonie, 20.00 uur. ANAB, vergadering, v/h P. de Jong, 14.00 uur. Buurtver. DOVO, feestavond, v/h P. de Jong, 20.00 uur. Voetbalver. Leeuwarden, film, v/h P. de Jong, 14.00 uur. Eloquentia, dansavond, v/h P. de Jong, 20.00 uur. 4 december: Dansschool Epema, soirée, Schaaf, 20.00 uur. Soirée, Harmonie, 20.00 uur. 6 december: Chr. HBS, toneel, Schaaf, 20.00 uur. Chr. schaakclub ODI, schaken, Oosterkerk, 20.00 uur. 7 december: Pers.ver. PEB, feestavond, Schaaf, 20.00 uur. 8 december: Tik Tak-show, Schaaf, 20.00 uur. 9 december: Chr. Jonge Boeren en Tuinders Bond, bij eenkomst, Schaaf, gehele dag. Chr. Jonge Boeren en Tuinders Bond, bijeenkomst, Harmonie, gehele dag. Kunst aan Allen, jeugdconcert, Harmonie, 15.30 uur. Philidor, wintercompetitie, Klanderij, 19.30 uur. 10 december: Meisjes HBS, toneel, Schaaf, 20.00 uur. ANMB, vergadering, Harmonie, 9.00 uur. Partij v. d. Arbeid, vergadering, Harmonie, 10.30 uur. „De Har monie", kaartavond voor leden, Harmonie, 20.00 uur. LMI, feestavond, v/h P. de Jong, 20.00 uur. Vrouwen bijeenkomst, v/h P. de Jong, 20.00 uur. Wielerver. De Friese Leeuw, 20-jarig bestaan hometr. kampioensch., Groene Weide, 20.00 uur. 11 december: Dansschool Epema, soirée, Schaaf, 20.00 u. Voetbalver. Friesland, feestavond, v/h P. de Jong, 20.00 uur. Hum. Verbond, drs. Schrijven over: „De jeugd van tegenwoordig", Oranje Hotel, 15.30 uur. 12 december: Ons Genoegen, uitvoering, Harmonie, 20.00 uur. FMC, kienavond, v/h P. de Jong, 20.00 uur. 13 december: Gymn.ver. V. en K., uitvoering, Harmonie, 20.00 uur. Pers.ver. Frico, dansavond, Cantine, 20.00 uur. VOLA, filmavond, v/h P. de Jong, 20.00 uur. ANAB, vergadering, v/h P. de Jong, 19.00 uur. Vrou wenbond NVV, St. Nicolaasavond, Bej.sociëteit, 20.00 uur. Chr. Schaakclub ODI, schaakavond, Oosterkerk, 20.00 uur. 14 december: Alg. Bond Mercurius, vrouwenbijeenkomst, Nieuwekade 84, 20.00 uur. CEFA, geluidsbarrière, Harmonie, 20.00 uur. ANBOR, congres, Schaaf, ge hele dag. ANBOR, congres, Harmonie, gehele dag. Bew. Eur. federalisten, dr. Vondeling, Harmonie, 20.00 u. 15 december: ANBOR, congres, Schaaf, gehele dag. ANBOR, congres, Harmonie, gehele dag. Frysk Or kest, concert, Harmonie, 20.00 uur. GAK, feestavond, v/h P. de Jong, 20.00 uur. 16 december: Philidor, wintercomp., Klanderij, 19.30 uur. 17 december: Gymn.ver. Quick, bijeenkomst, Harmonie, 20.00 uur. Dansschool Adema, leerlingenbal, Schaaf, 20.00 uur. Buurtver. Landbuurt, feestavond, v/h P. de Jong, 20.00 uur. 18 december: Dansschool Adema, leerlingenbal, Schaaf, 20.00 uur. De Harmonie, soirée, Harmonie, 20.00 uur. 19 december: Ver. v. Huisvrouwen, kerstmiddag, Schaaf, 15.00 uur. LAE, uitvoering, Schaaf, 20.00 uur. IN- DOLA, v/h P. de Jong, 20.00 uur. 20 december: Kunst aan Allen, Gr. Orkest Ver., concert, Harmonie, 20.00 uur. Schaakclub ODI, schaakavond, Oosterkerk, 20.00 uur. 21 december: Coöp. Vrouwenbond, vergadering, gebouw Doopsgez. Gem., 20.00 uur. Tetman en Jarich, Har monie, 20.00 uur. 23 december: Voetbalver. Leeuwarden, junioren-avond, v/h P. de Jong, 20.00 uur. Philidor, wintercompetitie, Klanderij, 19.30 uur. 24 december: Dansschool Epema, soirée, Schaaf, 20.00 u. Hotsika, soirée, Harmonie, 20.00 uur. Voetbalver. Leeuwarden, kaartavond, v/h.P. de Jong, 20.00 uur. 25 december: Kon. Rederijkerskamer Ten Kate, toneel met bal, Schaaf,-20.00 uur. De Harmonie, soirée, Har monie, 20.00 uur. 26 december: Toneelver. TOG, toneel met bal, Schaaf, 20.00 uur. Dansschool Adema, matiné, Schaaf, 15.00 u. Ljouwerter Toaniel, uitvoering, Harmonie, 20.00 u. 27 december: Ned. Schaakbond, schaken, Schaaf, 20.00 u. Schaakclub ODI, schaken, Oosterkerk, 20.00 uur. 28 december: Ver. De Harmonie, toneelgezelschap „En semble", Harmonie, 20.00 uur. ANB, kinderfeest, v/h P. de Jong, 14.00 uur. ANB, feestavond, v/h P. de Jong, 20.00 uur. 29 december: Stefan Bergman, Harmonie, 20.00 uur. 30 december: Ned. Schaakbond, schaken, Schaaf, 20.00 u. Philidor, wintercompetitie, Klanderij, 19.30 uur. Tetman en Jarich, Harmonie, 20.00 uur. Verpakken en verzenden Bergplaats voor meubelen PAJOlHBRStl».. vffittwiwapi uwÉB» naar alle werelddelen Ruim een halve eeuw ervaring

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1960 | | pagina 21