COÖP. ZUIVEL BANK Behoort ook 7 tot de SPARENDE Leeuwarder (gemeenschap 3% 7 3 7 4 DE SPAARBANK VOOR IEDEREEN op een SPAARBOEKJE rente O (rente direct ingaande) a DEPOSITO 1 jaar vast '0 a DEPOSITO 1 jaar opzegging /O Zo ja, stort dan Uw OVERTOLLIGE MIDDELEN bij de ZAAILAND 110 LEEUWARDEN aantal spaarboekjes ruim 8000 totaal aan inlagen ruim 38.000.000, huur safeloketten vanaf 2,50 per jaar

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1960 | | pagina 2