I TYPEN en STENO televisie VüjBr SLEUTELS EXPRES1 BULTSMA GEEF MIJ MAAR 'N 7o Verpakkingsmateriaal LEEUWARDER WERKGEMEENSCHAP STOLZE WERY SCHOOL C3tma Toch M a a kt Alle FA. S. IDZERDA Gesneden en verpakt Z^eeuwó tarwebrood CHEMISCH REINIGEN TRIPLONEREN PERSEN VERVEN ir LEEUWARDEN T IJ DE LIJ K KORTING Kapokmatrassen enema voor radi0 4 Sleuteldienst OTMA, Korfmakerstraat 1, tel. 27760, Leeuwarden LOODGIETERS- en ELECTR. TECHNISCH BEDRIJF VOORSTREEK 93 - TELEF. 27287 Aanleg, onderhoud en levering van loodgieterswerken, sanitaire installaties, electr. installaties, electr. toestellen en apparaten Schilders- en beha ngersbed rijf Schrans 101 - Telefoon 25257 - Opgericht 1 882 Vraagt U eens een begroting aan voor Uw verf- en behangwerk (met mout bereid) FOM SINGELSTRAAT 41 - Telefoon 25035 Groningerstraatweg 1 1 4 - Telefoon 25321 St. Jacobsstraat 7 - Telefoon 24357 O/ Goederen II Iq worden zonder Prijsverhoging opgehaald Wij leveren KARTONNEN DOZEN, zowel nieuwe als gebruikte, in elke gewenste afmeting Prijzen worden op aanvraag gaarne verstrekt door de STICHTING Troelstraweg 147c, Leeuwarden Seis fervje, seis bihingje? Dan moat jim op 'e Weaze wêze. Dêr krij jim ferve fan de fakman. En dêr ha jim gemak fan. Ek is foar jim deselde kans, by de knip- perljochtsjes yn 'e Skrans. Bihang: foar in dübeltsje de rölle, snije wy de rantsjes der óf. Ferve- en Bihanghüs ,,De Vakman", Johs. Boon stra, Weaze 44, Skrans 100. Voor lessen in is HET adres in Leeuwarden de Weerd13 - Tel. 25196 Aanmelding dagelijks 2-pers., plus kussens ƒ134.50 Pulman-matrassen (anti-hernia) Zuiver wollen dekens, al vanaf 34.50 Rheumanella-lakens, Prachtige Chinilla-spreien WONING-INTERIEUR Schrans 83-85 - Telef. 27870 (bij bushalte) - Leeuwarden slaagt u beslist beter bij naauw 21, hoek gr. hoogstraat en RADIO TELEVISIE telefoon 29275 voorstreek 66 telefoon 26435

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1960 | | pagina 4