Leeuwarder Gemeenschap april 1963 Maandblad onder auspiciën van de Leeuwarder Gemeenschap na 10 jaar halve premie "Leeuwarder Onderlinge" Eewal 59 - Telefoon 23616 premie woonhuizen 40 cent per duizend na 1 0 jaar 20 cent per duizend

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1963 | | pagina 1