makelaarskantoor helleia a Zl¥. II«*t adres sinds ISÖS voor onroerende goederen Uit plakkaten, dif in 1521 digd, blijkt dal de inzich Friesland waren doorgec Friesland niet. Dp begins aan. Toen men ii{!581 de hiel werd het aanhanger Toch bleei er in Frieslar Door de komst van Duits warden breidde <ie gemei reizende predikanten bec komsten door de Staten werd in 1668 eer, verzoek gewezen. orgel van de Lutherse Ürk Nieuweweg 7-9, Leeuwarden - Telefoon 23117* i 12

Historisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarder Gemeenschap | 1967 | | pagina 12