342 Medegedeeld aan B. en W. Amsterdam. 4-2-1837 15. Mededeling door B. en W. Amsterdam, dat door loting de orde van varen der schippers van het heurtveer Leeuwarden-Amsterdam is bepaald'als volgt: 1. G.J. Nijdam. 2. S.E. Postma. 3. P.W. Walstra. 4. J.H. van der Meulen. 5. P.E. van der Vliet. 6. G. Ridderikhof. f 7. T. Koppens. Medegedeeld aan Commissaris beurtveer ter mededeling aan de schippers. 10-2-1838 7. Uitslag der loting onder de Amsterdammer beurtschippers ter bepaling der volgorde van varen. (Art.29 Reglement).: 1. T. Koppens. 2. P.W. Walstra. 3. J.H. van der Meulen. 4. S. Postmus. 5. P. van der Vliet. 6. G.J. Nijdam. 7. G. Ridderikhof. Bericht aan B. en W. Amsterdam. 9-2-1839 17. Mededeling door B. en W. Amsterdam, dat volgens Art. 29 en 30 van het Reglement voor het beurtveer om de beurten is geloot met als resultaat 1L. de Graaf. 2. J.H. van der Meulen. 3. S.E. Postma. 4. G.J. Nijdam. 5. P.J. Walstra. 6. G. Ridderikhof. 7. T. Koppens. Medegedeeld aan fungerend Commissaris beurtveer ter mededeling aan de schippers. 8-2-1840 5. Uitslag der loting onder de Amsterdammer beurtschippers voor de beurten van 1841. (Art. 29 Reglement). 1. Sijbren de Graaf. 2. P.W. Walstra. 3. Gt Ridderikhof. 4. Johannes van der Meulen. 5. S.E. Postma. 6. G.J. Nijdam. 7. T. Koppens. Medegedeeld aan B. en W. Amsterdam. 6-2-1841 25. Bericht B. en W. Amsterdam, dat de jaarlijkse loting door de Commissaris van het beurtveer Leeuwarden-Amsterdam aldaar, ter regeling der beurten in bijzijn der aanwezige schippers heeft plaats gehad, en dat daarbij is ten deel gevallen: 1. G. Ridderikhof. 2. S. De Graaf. 3. S.E. Postma. 4. J.H. van der Meulen. 5. P.W. Walstra. 6. T. Koppens. 7. G.J. Nijdam. Medegedeeld aan Commissaris beurtveer alhier. 15-2-1842 6. Uitslag der loting onder de Amsterdammer beurtschippers ter bepaling hunner volgorde: 1. G.J. Nijdam. 2S.E. Postma. 3P.W. Walstra 4. J.H. van der Meulen. 5. G. Ridderikhof. V 6. T. Koppens. 7. S. de Graaf. Bericht aan B. en W. Amsterdam. 4-2-1843 16.

Historisch Centrum Leeuwarden

Besluiten Leeuwarden 1811-1850 (Repertorium de Roos) | 1811 | | pagina 143