351. Door B. en W. wordt aan Rotterdam en Schiedam gevraagd of deze ook gedrukte exemplaren verlangen. 10-2-1835 5 Missive B. en W. Rotterdam en een dito Schiedam aangaande de invoering van het Reglement op het gemeenschappelijk beurtveer per 1-4-1835 en het drukken der Reglementen. 7-3-1835 7 Toezending door B. en W. van Haarlem van Fl.7,25 voor de ge zonden 50 exemplaren van het Reglement beurtveer. 4-4-1835 11 Exploitatie Missive Burgem. Rotterdam in antwoord op Missive dezerzijds 8-6-1823. No.239, berichtende, dat schipper Ary de Vries wegens het voorgevallene te Enkhuizen van zijn toerbeurt op 15 dezer is vervallen verklaard. 17-6-1823 9 Inzending door Commies-Controleur der Belastingen van een proces-verbaal tegen J.E. van der Vliet, schipper Leeuwarden-Rotterdam, wegens vervoer door deze stad van wijn, die niet verwerkt is door', de stedelijke wijnwerkers. Transactie geweigerd. In handen gesteld der Justitie. 14-10-1823 13 Door Burgem. besloten het wachthuisje der Commiezen, dat het best kan gemist worden, te verplaatsen naar de steiger aan de Tuinster- poortsbrug, om te dienen voor een huisje voor de boden en Commissaris van de beurtveren naar Rotterdam en Amsterdam. 28-10-1823 5 (blz151). In verband met het ontslag van Jan Abrams van der Vliet als beurtschipper Leeuwarden-Rotterdam moet deze vacature worden vervuld, aangezien er nog 2 schippers zijn De beurt van benoeming is aan Rotterdam. Dit berichten. 23-3-1824 11 Door B. en W. bij Rotterdam erop aangedrongen om de vacature te vervullen, aangezien er reeds stagnatie ontstaat, daar 3 schippers niet zo snel kunnen varen, dat elke Zondag een van hen vandaar en een vanhier vertrekt. 17-4-1824 26 Verzoek der beurtschippers Rotterdam-Leeuwarden om, - in ver band met de slappe tijd, het veer voorlopig met zijn drieën të mogen bevaren, en wanneer de tijden weer beter worden de plaats van de uit gevallen Jan Abrams van der Vliet weer aan te vullen. B. en W. plegen overleg met Rotterdam hierover. 10-4-1824 9 Klachten over het overmatig invorederen van bestelloon door de knechts der Amsterdammer en Rotterdammer beurtschippers. Door B. en W. besloten voortaan het bestelloon door Commissaris en kapitein van het schip tegelijk met de vracht te doen afhalen. 18-9-1824 12 Verzoek der gezamenlijke knechts om zelf hun vrachtloon weer te mogen innen. Afgewezen. 30-10-1824 15 Verzoek der schippers Leeuwarden-Rotterdam, houdende, om: 1. Dranken, bestemd voor andere plaatsen, vrij te stellen van vervoer door middel van wijnwerkers door de stad. 2. Te mogen afvaren op Di. inplaats van op Zo. Aangezien dit verzoek ongezegeld is, wordt het buiten deliberatie gehouden. 10-12-1825 18 Verzoek der Rotterdammer beurtschippers om op Di, te mogen afvaren, inplaats van op Zo., in verband met de weekmarkt te Rotterdam, om niet, zoals thans, voor deze markt te moeten afvaren. Door B. en W. in advies gehouden in verband met een soortgelijk ver zoek aan Rotterdam. 24-12-1825 8 Op voorstel van Rotterdam provisioneel op proef toegestaan en na verloop van tijd aan de Raad voorleggen. 27-12-1825 4 Toezending door Gouverneur van verzoekschrift der door Rot terdam benoemde Rotterdammer beurtschippers A. de Vries en S. Bouwens, om: 1. Lagere betaling aan de Commissaris van het Veer, evenals het geval is bij de Amsterdammers, een bestelloon. 2. Een behoorlijke veerkade, die is toegezegd. 3. Hun tot doorvoer over te laten dranken, vrijstelling van het gebruik der diensten van wijnwerkers.

Historisch Centrum Leeuwarden

Besluiten Leeuwarden 1811-1850 (Repertorium de Roos) | 1811 | | pagina 152