De inhoud is ongeveer: - Commissaris Amsterdams veer, aangesteld bij Reglement 1829. - Commissaris Rotterdams etc. veer, aangesteld bij Reglement 1835. - Hun werk bestaat uit bet houden van toezicht op de naleving der Reglementen. - Zij houden een Register bij van de te verzenden goederen, en genieten daarvoor Fl.0,06 van iedere partij onder 1 adres. - Indien bewijs der aantekening wordt gevraagd: Fl.0,05. - Voor de accoordbevinding door de schrijver: Fl.0,30. - Voor het opmaken van een vrachtlijst: Fl.0,30 - Van iedere uitgelate lading: 2-^% der onvoorziene vrachtlonen. 28-3-1840 14 Door B. en W. benoemd als Commissaris voor het beurtveer op Amsterdam, Rotterdam, Schiedam en Haarlem: Joannes Hendricus Jurres, inplaats van: Louw Sipkes Visser, overleden. Voor infucktietreding beëdiging door Rechter. 25-4-1840 18 Missive Amsterdam in antwoord op Missive dezerzijds 9-5-1840, houdende toezending der provisionele Instructie voor de Commissaris van het beurtveer op Amsterdam alhier, waarbij enkele bezwaren worden naar voren gebracht. In advies gehouden. 2-6-1840 4 Verzoek van Geertje Hendriks van der Wal, Wed. Louw Sipkes Visser, zonder beroep alhier, dat B. en W. het z.g.n. Commis sarishuisje bij de voormalige Tuinsterpoortmogen overnemen, of wel haar machtigen het over te dragen aan een ander, onder bepaling, dat het stuk grond, tot de tegenwoordige standplaats dienende, met dit bezwaar blijft gehandhaafd. In advies gehouden. 15-9-1840 5 B. en W. zijn niet bereid tot overname van het huisje, en ook niet bereid toestemming te geven het te laten staan. Het mag blijven staan tot 12-5-1841, het te verkopen, mits de plaat met het tegenwoordige opschrift, dat tot verwarring leidt, wordt verwijderd. 22-9-1840 9 Bestellers Algemeen. Aangezien de schippers der beurt- en marktschepen volgens Art.16 der Publicatie van 22-8-1826 na 22-11-1826 alleen maar be stellers mogen hebben, die een aanstelling hebben, en daartoe door deze schippers nog geen voordracht is gedaan, wordt door B. en W. Commissaris van Politie verzocht bij de aankomst der schepen voor de a.s. markt hierop toe te zien. 18-11-1826 Door B. en W. zijn op de door de schippers gedane, goed gekeurde, voordrachten van bestellers bij de onderscheidene beurt en trekschepen, ter uitvoering van Art.9 der Publicatie van 12-12-1827 de navolgende koperen nummerplaten met plaatsaanduiding uitgegeven: 15 1Frederik Jan van Duisen 2. Roelof Bruins 3. Sikke Jans 4. Pieter van der Molen 5. Willemina Jonker 6. Jacob Swart 7. Johannes Eichelaar 8. Henrik Brik 9. Elisabeth Balter 10. Sierk Fellinga Franeker Bakkeveen Drachten Smalnie Joure Beetsterzwaag Dokkum Harlingen Harlingen Sneek Sneek Harlingen Dokkum Bolsward Stroobos Buitenpost Beetsterzwaag Surhuisterveen

Historisch Centrum Leeuwarden

Besluiten Leeuwarden 1811-1850 (Repertorium de Roos) | 1811 | | pagina 167