Wed. Elzinga. Herberg buiten WirdumerpoortR 24-6-1833 7. Verloting 28-1-1834 7. Pieter Nicolaas Fengen. Koffieschenker D.82 14-4-1827 16. van Gelder. Kastelein. Om bijzondere reden vergunning voor kien- of lottospel. 13-12-1842 11. Henderikus Giezen. Tapperij in F.201 10-5-1828 20. Henricus Giezen 31-1-1829 7. Tapperij St. Jobsleen 20-7-1830 7. B. Grasman. Sociëteit 3-1-1829 18. Aaltje Grevinga Wed. Gaykema. B.205 Douwe de Groot. Tapper in F.10 (Vleesmarkt) 29-12-1827 26. Idem 12-7-1828 13. F.10 31-1-1829 1' F.10 13-7-1827 32. Cornelis Harmens. Kroeghouder 16-9-1828 4. Herke Jochems Hoekstra. Logement Bolswarder Veerhuis Schavenek. 12-7-1823 9. Jan Hoekstra. Koffiehuis en tapperij F.79 2-1-1830 15. Wëd. L. Holling. Tapperij 8-9-1829 8. Anna Maria Joosten, Wed. Holling. L.177 J. Hoving. Koffieschenker Achter de Hoven 6-7-1832 23. Sierd Willems Hubert. Werfhuis Koloniale Troepen. 3-1-1829 18. R.S. Jager. Kastelein in "Roodhart" 28-11-1834 7. Jan Jonkman. Kastelein bij de Koemarkt B.113 20-5-1828 4. Evert Kingma IJzn. Koffiehuishouder Achter de Hoven. 6-7-1838 14.1 Koffieschenker Achter de Hoven. Tuin "De Harmonie" 5-6-1838 4. IJ.E. Kingma. Logementhouder 1-10-1833 10. E. Kingma IJzn. Logement "De Wijnberg" 2-1-1836 21. F. Kneepstra (n)De Rode Boer. Grachtswal 28-1-1834 7. P.J. Konst. Logementhouder van "De Valk", Wirdumerdijk. 9-4-1842 21. Johannes van der Kooi. Kroeghouder en winkelier Noordvliet 15-12-1838 16.a Hendrik Kool. Koffiehuishouder 19-1-1828 19. D.77 Koffieschenker 17-4-1827 6. IJnse Douwes KoopmansTapper bij Weerklank 30-12-1828 7. Kramer. Kastelein op Schavenek 20-6-1835 14. H. Kuilenberg. Koffieschenker Achter de Hoven 14-10-1837 14. Louise Langendijk en Neeltje van den Berg. Zie: Wiebe Meintes van der Meer. Jan Leveley. Tapperij. 6 weken gesloten wegens belediging aldaar van kapitein Martin der landmilitie. 29-8-1818 11. B. Levedag. Logementhouder 10-2-1835 2. Johannes van Lingen. Nam 4-1-1819 de Stadsherberg "De Klanderij" buiten Wirdu merpoort over van Geert Plekker. R 4-1-1819. Joseph van Lingen. Kastelein in Nieuw Blauwhuis. 24-12-1833 12. E.C. Lousberg. Logement en stalhouderij "De Wijnberg" D.115 14-12-1839 11. Jacob Mar. Café C.164 13-7-1827 32. Wiebe Meintes van der Meer. Kroeghouder in E.291 in Zaailand, waarin tevoren Louise Langendijk en Neeltje van den Berg 12-9-1840 19. Eliza Meller. Kastelein herberg "De Ster" 16-3-1822 11. Taeke van der Meulen. Tapper Droevendal B.137 28-9-1839 21. Jacobus Molenaar. Koffieschenker 17-4-1827 6. Morra. Lemster Veerhuis 27-11-1830 4. J.V. Morra. Koffiehuis Nieuwestad 21-3-1835 27.

Historisch Centrum Leeuwarden

Besluiten Leeuwarden 1811-1850 (Repertorium de Roos) | 1811 | | pagina 182