Verzoek van Hendrik Baas, Mr.-kuiper, Speelmanstraat I 287, om vergunning aldaar het beroep van kuiper uit te oefenen. Door B. en W. provisioneel toegestaan, in afwachting van een nader te nemen besluit. 25-4-1842 15 Verzoek van Haring Ploegsma alhier, wonende F.342, om ver gunning in dit huis een kleine kuiperij uit te oefenen, zoals hij dit 12 jaar ongestoord heeft gedaan. Door B. en W.provisioneel toegestaan. Later kan, indien daartoe termen gevonden worden, een officiële acte worden opgemaakt. 18-6-1842 14 Verzoek van Klaas Kuipers om vergunning in het thans door hem bewoonde pand 01de Galileën L.103, enig kuiperwerk te verrichten. Door B. en W. provisioneel toegestaan, Later kan, indien daarvoor termen aanwezig, een officiële acte worden opgemaakt. 30-8-1842 10 Verzoek van Martinus Hardorf, Mr.-kuiper alhier, om ver gunning tot oprichting van een kuiperij in huis M.121 aan het Noordvliet Door B. en W. besloten de omwonenden te horen Di.31-1-1843 28-1-1843 22 Vergunning verleend. 4-2-1843 12 Verzoek van Klaas Kuipers, kuiper, Oldegalileën, on ver gunning in huis N.45 aldaar een kleine kuiperij uit te oefenen. Door B. en W. provisioneel toegestaan, Later kan, indien daartoe termen aanwezig, een officiële acte worden opgemaakt. 9-9-1843 13 Verzoek van Elisabeth Fransiscus Erich, Wed. Poppe Noordhof, kuiperse, wonende Vliet, om vergunning om in het door haar gehuurde huis M.132 een kuiperij op te richten. Door B. en W. provisioneel toegestaan. Later kan, zonodig, een offi ciële acte worden opgemaakt. 8-3-1845 11 Verzoek van Errit van der Meer, Mr.-kuiper alhier, om ver gunning in het door hem gehuurde huis A.142, naast de Kazerne Prins Frederik, een kuiperij op te richten. Door B. en W. provisioneel toegestaan. Later kan eventueel een offi ciële acte worden opgemaakt. 5-4-1845 20 Verzoek van Tobias Theodosius Hinxt, apotheker alhier, om vergunning tot oprchten van een wasblekerij achter het door hem be woonde pand A.76. (Kad. Sectie B.130). Buren worden gehoord Wo. 2-9-1846. 26-8-1846 30 Vergunning verleend onder voorwaarde, dat geen nadelige kunstmiddelen worden aangewend om was te bleken, maar dat dit alles geschiedt door het licht. 9-9-1846 9 Verzoek van David de Leeuw. Mr.-verver in zijden en wollen stoffen, om deze ververij te mogen uitoefenen in huis Ossekop C.269. Buren worden gehoord Wo. 31-3-1847. 24-3-1847 19 Vergunning verleend. 7-4-1847 14 Verzoek van J.A. van der Mei, Mr.-kuiper, om een kuiperij te mogen uitoefenen in huis 0.43, buiten de voormalige Hoeksterpoort Buren worden gehoord op Wo.12-5-18475-5-1847 21 Provisioneel toegestaan. Later eventueel officiële acte uit te reiken. Speciale voorwaarde: het drogen der vaatwerken moet binnenshuis plaats hebben. 12-5-1847 22 Verzoek van D. Banda, Mr.-juiper, Zuidvliet, om in het door hem aldaar gehuurde huis L.81, zijn bedrijf te mogen uitoefenen. Provisioneel toegestaan. Later zal een formele acte worden opgemaakt. 21-3-1849 11 Verzoek van Fransiscus Noordhof alhier, om vergunning in het door hem gehuurde huis aan het Schoenmakersperk G.158, zijn bedrijf als kuiper uit te oefenen. Provisioneel toegestaan. Later wordt een officiële acte uitgereikt. 31-12-1850 10 Verzoek van Jan Renger alhier, om in het huis Nieuweburen K.224, dat hij in eigendom heeft, zijn bedrijf als kuiper te mogen uitoefenen. Provisioneel toegestaan. Later wordt ev. officiële acte uitgereikt. 29-9-1851 14

Historisch Centrum Leeuwarden

Besluiten Leeuwarden 1811-1850 (Repertorium de Roos) | 1811 | | pagina 189