Door B. en W. provisioneel vergunning verleend aan Jacobus Hoekstra, Mr.-smid alhier, om dit beroep provisioneel en tot weder opzegging uit te oefenen in de loods onder de wal achter de Groene Kan alhier. 25-3-1834 13, Verzoek van Gerrit Jan Beers om in huis D, 163 in het Ruiterskwartier een smederij te mogen oprichten. Door B. en W. besloten de buren te horen op Di. 20—3—1838.J7_3_]g3g ]6 Vergunning verleend. 27-3-1838 26 Verzoek van Jan van der Wielen, koopman in ijzerwaren, Nieuwestad E.31, om vergunning achter huis E.84 op het Groot Schavenek, zijnde de steenhouwerij van Sjoerd van der Wielen, een kachelsmederij te mogen oprichten. Door B. en W. besloten de omwonenden te horen Za. 18-8-1838. 11-8-1838 9 Vergunning verleend onder voorwaarde, dat de schoorsteen wordt opgetrokken tot de hoogte van het achterste deel van het huis van Sjoerd van der Wielen. 21-8-1838 3 Verzoek van Alof van der Veer, grofsmid, om vergunning tot oprichting van een smederij in huis G.159 aan het Schoenmakersperk Door B. en W. besloten de omwonenden te horen Za. 23-3-1839. 16-3-1839 20 Vergunning verleend. 26-3-1839 9 Verzoek van Mattheus van Loo, smidsknecht, Mr.-smid en slo tenmaker alhier, om vergunning in huis I 110 in de Grote Kerkstraat een kleine smederij op te richten. Door B. en W. besloten aan Architect op te dragen om onderzoek in te stellen en de omwonenden te horen op Za. 18-5-1839. 14-5-1839 8 Vergunning verleend. 25-5-1839 7 Verzoek van Elisa Hosbach, Mr.-grofsmid en slotenmaker, wonende Kleine Kerkstraat G.126, om vergunning tot oprichten van een smederij in huis 1.80 in die straat. Door B. en W. besloten omwonenden te horen Di. 22-9-1840. 19-9-1840 13 Verzoek afgewezen in verband met ingebrachte bezwaren, ter wijl het slechts een verplaatsing van een bestaande smederij is. 26-9-1840 6 Verzoek van betrokkene om terug te komen op bovengenoemd besluit Door B. en W. in advies gehouden. 6-10-1840 24 Door B. en W. besloten het besluit van 26-9-1840. 6 te her zien, aangezien het pand, waarin de smederij zal worden gevestigd, reeds voor een groot gedeelte als werkplaats wordt gebruikt en niet dan met grote kosten is in te richten als woonhuis. Daarom vergunning verleend. 20-10-1840 20 Verzoek van Hendrik Knijpstra alhier om vergunning tot op richting van een smederij in huis F.387 in de Bagijnstraat Door B. en W. besloten de buren te horen Di. 4-10-1842. 1-10-1842 16 Wegens bezwaren der buren door B. en W. afgewezen. 15-10-1842 18 Beroep van betrokkene op Ged. Staten. B. en W. adviseren afwijzend, omdat de reden der weigering was: bezwaar der buren, en vooral, de nabijheid der Westerkerk. 1-11-1842 5 Door Ged. Staten vergunning verleend op voorwaarde, dat op Wo. voormiddags en op overige tijden van dienst in de Westerkerk, in de smederij niet wordt gewerkt. 19-11-1842 9 Verzoek van D. Henneman, smid alhier, om vergunning in huis A.119 (Kad. Sectie B.164) in de Amelandsstraateen smederij op te richten. 17-12-1842 18 Vergunning verleend onder voorwaarde, dat de oven gemaakt wordt onder toezicht Architect. 24-12-1842 11 Verzoek van Fokke H. Wagenaar, Mr.-smid, om vergunning tot oprcihting van een smederij in huis A.283 op de Turfmarkt. Door B. en W. besloten de naastlegers te horen Za. 18-2-1843. 14-2-1843 10

Historisch Centrum Leeuwarden

Besluiten Leeuwarden 1811-1850 (Repertorium de Roos) | 1811 | | pagina 191