218 9 uinplaats van te 1.30 u. te mogen doen vertrekken, en tevens te 12.15 u. van Heerenveen, inplaats van te 1 u. De aankomst te Meppel is 4.30 u. Bij B. en hiertegen geen bezwaar. 2-9-1837 Toegestaan. 14—10—1837 7. Inzending door Commissaris van Politie van 4 pro- cessenverbaal tegen L. Vermeulen en en Visscher we gens te late aankomst der diligence van Zwolle op 12, 25, 29 en 30-11-1837, met informatie of motivering heeft plaats gevonden. B. en antwoorden bevestigend; oorzaak onvoorziene om standigheden. 2-12-1837 23. Idem van 6 processenverbaal wegens te late aankomst op 6, 7, 21, 22, 23 en 24-12-1837, met informatie of mo tivering heeft plaats gehad. B. en berichten hierop, dat de ondernemers als reden heb ben opgegeven de slechte toestand van de weg Rotterdam- Utrecht, waarover B. en V. niet kunnen oordelen. 2-1-1838 8 Mededeling door Visscher en Vermeulen, dat als con ducteur op de diligence Leeuwarden-Meppel zal worden ge bezigd; Hendrikus Potas, 24 jaar. 30-1-1838 10 Inzending door Commissaris van Politie van 16 pro cessenverbaal tegen L. Vermeulen te Utrecht en en A. Visscher te Zwolle, wegens te laat of in 't geheel niet aankomen der diligence op 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 en 27-1-1838, met informatie of motivering heeft plaats gehad. B. en antwoorden bevestigend; oorzaak onvoorziene om standigheden. 3-2-1838 17 Idem van 2 processenverbaal wegens het geheel niet vertrekken op 25 en 26—1—1838, met informatie of motivering heeft plaats gehad. B. en antwoorden bevestigend; oorzaak onvoorziene om standigheden. 3-2-1838 18 Idem van 6 processenverbaal wegens te late aankomst op 4, 6, 13, 15, 25 en 27-2-1838, met informatie of moti vering heeft plaats gehad. B. en berichten hierop; wel voor de aankomst op 15 en 25-2-1838; deze is door onvoorziene omstandigheden ver oorzaakt. Bij de aankomst op 4, 6, 13 en 27-2-1838 is dit onbekend. 3-3-1838 15 Idem van 1 proces-verbaal wegens te laat vertrek op 16-2-1838, met informatie of motivering heeft plaats gehad. B. en berichten hierop, dat de oorzaak is; onvoorziene omstandigheden. 3~3_1838 16 Mededeling door Visscher en Vermeulen, dat bij de postwagendienst Leeuwarden-Zwolle inplaats van de conduc teur R. Gerritsen, als zodanig is aangesteld: Gerrit Strating, 25 jaar. 31-3-1838 16 Inzending door Commissaris van Politie van 13 pro cessenverbaal tegen L. Vermeulen te Utrecht en en A. Visscher te Zwolle wegens te late aankomst op 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 18 en 20-3-1838, met informatie of motivering heeft plaats gevonden. B. en antwoorden bevestigend; oorzaak onvoorziene om standigheden. 3-4-1838 10 Mededeling, dat op de postwagendienst Zwolle-Leeu- warden als conducteur zullen dienst doen: Hendrik de Graaf, en Eduard Cilius Leonardus Lansberg. 5-5-1838 13 Inzending door Commissaris van Politie van proces verbaal tegen de ondernemers der postwagendienst Leeuwarden- Zwolle, Visscher en Vermeulen, wegens het voor sommige sta tions eigenmachtig verlagen der vracgtprijs voor reizigers. Door B. en aan Ged. Staten gezonden. 12-5-1838 10

Historisch Centrum Leeuwarden

Besluiten Leeuwarden 1811-1850 (Repertorium de Roos) | 1811 | | pagina 19