402 Verzoek van Gerrit van Wees om in huis K.145 in de Breed- straat nu en dan enig kleinvee te mogen slachten. Door B. en W. provisioneel toegestaan. Later kan, indien daarvoor termen aanwezig, een acte worden opgemaakt. 3-1-1843 8 Verzoek van Andries Couperus Bouma, vleeshouwer, om ver gunning een slagerij uit te oefenen in huis K.137 aan de Niewe Buren. Door B. en W. besloten omwonenden te horen op Di14—3—1843_3_843 5 Vergunning verleend. 15-3-1843 16 Verzoek van Hendrikus Johannes Hofmeester, MrVlees houwer, om vergunning om in het door hem bewoonde huis 1.336 aande Vismarkt een slagerij uit te oefenen. Door B. en W. besloten de omwonenden te horen op Za. 8-4-1843. 4-4-1843 10 Vergunning verleend onder voorwaarde de reinheid in acht te nemen zodat de buren geen last hebben, terwijl het slachten alleen achter mag plaats vinden. 11-4-1843 9 Verzoek van Petrus Piers Vellinga, slachter en vleeshouwer, om vergunning in zijn huis K.147 in de Breedstraat, een kleine sla gerij te mogen uitoefenen.. Door B. en W. provisioneel toegestaan. Later kan, indien daartoe termen aanwezig, een officiële acte worden opgemaakt. 8-4-1843 19 Verzoek van Jacob de Boer, slechter, Noordvliet, om vergunning in huis M.132 aldaar een slagerij op te richten. Door B. en W. provisioneel toegestaan om later, indien daartoe termen aanwezig, een officiële acte op te maken. 6-5-1843 11 Verzoek van Wijbren Bavius Span, slger, Vliet M.81, om ver gunning aldaar een slagerij op te richten. Door B. en W. besloten de omwonenden te horen op Za. 23-12-1843. 19-12-1843 9 Provisioneel toegestaan. Later kan, indien nodig, een acte worden opgemaakt. 23-12-1843 12 Verzoek van Gerrit Germens Stelpstra, slager, Oosterstraat, om vergunning in zijn huis aldaar C.91, een kleine slagerij uit te oefenen. Door B. en W. provisioneel toegestaan. Later, indien termen daartoe aanwezig, kan een officiële acte worden opgemaakt. 13-2-1844 12 Verzoek van J. van der Baan, slager, om vergunning in het door hem gehuurde huis, Droevendal B.139 een kleine slagerij uit te oefenen. Door B. en W. provisioneel toegestaan. Later kan eventueel een acte worden opgemaakt. 20-4-1844 11 Verzoek van J,. de Boer, slager, Noordvliet M.132, om ver gunning in het thans door hem gehuurde huis M.181 een kleine slagerij uit te oefenen. Door B. en W. provisioneel toegestaan. Later kan eventueel een acte worden opgemaakt. 7-5-1844 9 Verzoek van Jan van der Baan, Mr.-slager, om vergunning tot uitoefenen van het beroep van slager en verkopen van klein vee in huis G.89 in de St. Jacobsstraat-hoek Raadhuisstraatje. Door B. en W. besloten de omwonenden te horen op Wo. 28-8-1844. 24-8-1844 28 Vergunning verleend. 31-8-1844 17 Verzoek van Berend Polak, slager, om vergunning in huis K.24 in de Sacramentstraat, een kleine slagerij uit te oefenen. Door B. en W. provisioneel toegestaan. Later kan een definitieve acte worden opgemaakt. 21-1-1845 7 Verzoek van H.L. van der Hoek, slagersknecht, om in het door hem gehuurde huis Turfmarkt B.64, een slagerij te mogen oprichten. Door B. en W. besloten omwonenden te horen op Di. 8-4-1845. 5-4-1845 24 Verzoek van Sander de Boer, slager, Noordvliet, om ver gunning in zijn huis M.172 een kleine slagerij op te richten. Door B. en W. provisioneel toegestaan. Later kan eventueel een of ficiële acte worden opgemaakt. 23-11-1845 12

Historisch Centrum Leeuwarden

Besluiten Leeuwarden 1811-1850 (Repertorium de Roos) | 1811 | | pagina 205