408 Handel Pakhuizen Verzoek van Douwe S. Roorda om vergunning tot oprichting van een magazijn voor brandstoffen, staande aan het Ruiterskwartier E. 195. Door B. en W., in verband met de wensen der aanwonenden, gebleken bij procesverbaal 29-4-1843, provisioneel in advies gehouden, en ver gund om tot 12-5-1844 dit magazijn aldaar te houden, teneinde in tussen rond te zien naar een andere gelegenheid. 2-5-1843 6. Verzoek van D.S. Roorda en H. Kuilenberg, dat aan hen bij voortduring mag worden toegestaan om boven het wijnpakhuis van Harmsen in het Ruiterskwartier de door hen als aannemers voor de leverantie aan de gevangenis alhier benodigde turf op te slaan, en derhalve dit pakhuis ingericht te houden, wat hen toegestaan is tot 12-5-1844 bij Res. B. en W. 2-5-1843. 6. Door B. en W. afgewezen in verband met procesverbaal 29-4-1843. 5-3-1844 11. Aangezien het verzoekers niet is gelukt een andere opslag ruimte te verkrijgen, en zij bij contract verplicht zijn tot 31-12-1844 dagelijks turf in de gevangenis te leveren, is tot die dag vergunning verleend om van het pakhuis gebruik te maken. 26—4—1844 27 Door B. en W. is op hun verzoek toegestaan aan D.S. Roorda en H. Kuilenberg om de vergunning tot 31-12-1844 te continueren tot 12-5-1844, daar dit pakhuis tot zolang aan hun is verhuurd. 19-10-1844 24 Verzoek van H. Kuilenburg en D.Roeda, aannemers van de leve ring van brandstoffen aan de gevangenis, om vergunning tot oprichting van een magazijn voor deze brandstoffen in een daartoe gebouwd wordende schuur op de hoek Oosterstraat en Galileer Kerkstraat C.75 (Kad. Sectie B.541). Buren nader gehoord Za. 19-9-1846. s-Voormiddags 11.30 u. 16-9-1846 14 Vergunning verleend. 26-9-1846 19

Historisch Centrum Leeuwarden

Besluiten Leeuwarden 1811-1850 (Repertorium de Roos) | 1811 | | pagina 211