223. Toezending door Ged. Staten van ingekomen Besluit van Min. v. Fin.waarbij de gevraagde veranderingen worden to eges taan. Bericht der ondernemers, dat in het besluit een schrijf fout zit, waarover zij reeds hebben geadresseerd, en dat zij in afwachting van de toegestane veranderingen geen gebruik zullen maken. 31-12-1842 11. Inzending door Directeur van Politie van proces verbaal tegen Willem Visscher, Albert Kiesbrink en Adam Visscher te Zwolle, wegens te late aankomst der diligence van Zwolle op 5-1-1843» met informatie of motivering heeft plaats gehad. B. en antwoorden bevestigend; oorzaak onvoorziene om standigheden. 4-2-1843 6.c Toezending door Ged. Staten van Besluit Min v. Fin., Afd. Posterijen, genomen op een adres van W. en Visscher en A. Kiesbrink te Zwolle, waarhij deze zich bezwarend achten over de verplichting om hun postwagens, die 9^ 's-morgens uit Zwolle moeten vertrekken, reeds s-avonds 8 u. te Leeuwarden en 8-|- u. te Groningen te doen aankomen. Door B. en W. is bericht aan Directeur van Politie. 18-2-1843 8. Missive Directeur van Politie, houdende voorstel om bij de vrij algemene klacht over het langzame rijden der diligence Leeuwarden—Zwolle van Visscher c.s., naar aanleiding van het besluit van Min. v. Fin. Afd- Poste rijen de vereiste stappen te doen. B. en zenden dit voorstel aan Ged. Staten. 28-2-1843 7» Bericht door Directeur van Politie van de schouwing op 22-2-1843 van het rijtuig No.36 van W. Visscher, A# Kies brink en A. Visscher te Zwolle. Het blijkt, dat het materiaal voor de aanspanning en de paarden in goede toestand verkeren, maar dat het rijtuig onvoldoende is, o.m. te laag. B. en berichten dit aan B. en W. Zwolle, bij Missive 1-2-1843. No.78/215. 28-2-1843 14. Antwoord B. en W. Zwolle. Medegedeeld aan Directeur van Politie. 18-3-1843 13. Missive B. en WT. Zwolle aangaande de schouwing van het rijtuig. 1-4-1843 9» Inzending door Directeur van Politie van 7 pro- cessenverbaal tegen W. Visscher, A. Kiesbrink en A. Visscher te Zwolle wegens te late aankomst op 17» 18, 19» 20, 21, 22 en 23-2-1843, met informatie of motivering heeft plaats gehad B. en W. antwoorden bevestigend; oorzaak onvoorziene om standigheden. 4-3—1843 l4.b Mededeling door Ged. Staten van Besluit van Min. v. Fin., Afd. Posterijen, waarbij nadere bepalingen worden ge maakt aangaande de tijd, waarbinnen de afstand tussen Zwolle en Leeuwarden door de postwagens van en A. Visscher en A. Kiesbrink zal moeten worden afgelegd. 3-6-1843 6. Inzending door Directeur van Politie van proces verbaal tegen en A# Visscher en A. Kiesbrink wegens te late aankomst op 5-7-1843, met informatie of motivering heeft plaats gehad. B. en antwoorden bevestigend; oorzaak onvoorziene om standigheden. 5-8-1843 11. Idem van procesverbaal wegens te late aankomst op 24-8-1843, met informatie of motivering heeft plaats gehad. B. en antwoorden bevestigend; oorzaak onvoorziene omstandigheden. 2-9-1843 12. Procesverbaal van schouwing van rijtuig No.17 van en A. Visscher en A. Kiesbrink te Zwolle, waaruit blijkt, dat alles in vrij goede toestand verkeert behalve, dat de lantaarns niet goed zijn geplaatst. B. en verzoeken de ondernemers het gebrek zo spoedig mogelijk te verhelpen. ,31-10-1843 7.

Historisch Centrum Leeuwarden

Besluiten Leeuwarden 1811-1850 (Repertorium de Roos) | 1811 | | pagina 24