225. Inzending door Directeur van Politie van 19 pro ces s enverbaal tegen Willem Visscher, Albert Kiesbrink en Adam Visscher te Zwolle wegens te late aankomst der dili gence op 1, 2, 3, 5, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27 en 28-2-1845» met informatie of motivering heeft plaats gehad. B. en W. antwoorden bevestigend; oorzaak onvoorziene om standigheden. 4-3-1845 8.a Idem van 14 processenverbaal wegens te late aankomst op 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 20, 22 en 29-3-1845, met informatie of motivering heeft plaats gehad. B. en W. antwoorden bevestigend; oorzaak onvoorziene om standigheden. 5-4-1845 18.a Inzending van procesverbaal van schouwing der dili gence No.1 van de postwagendienst Leeuwarden-Zwolle van W. en A. Visscher en A. Kiesbrink. Geen aanmerkingen. 3-9-1845 21. Idem van rijtuig No.2 van dezelfde dienst. Alles in orde, behalve de lantaarns. Door B. en W. wordt de Directeur alhier hierop opmerkzaam gemaakt. Indien dit geen gevolg heeft, dan moeten de on dernemers schriftelijk worden gelast. 1-11-1845 10. Inzending door Directeur van Politie van 7 proces senverbaal tegen Willem Visscher, Albert Kiesbrink en Adam Visscher te Zwolle wegens te late aankomst op 7, 15, 16, 17, 18, 23 en 28-12-1846, met informatie of motivering heeft plaats gehad. B. en W antwoorden bevestigend; oorzaak onvoorziene om standigheden. 6-1-1847 22.a Idem van processenverbaal wegens te laat vertrek op 15, 16, 17, 18, 23 en 28-12-.1846. Hierop hetzelfde antwoord. 6-1-1847 22.b Idem van 3 processenverbaal wegens te late aankomst op 21, 24 en 29-1-1847, met informatie of motivering heeft plaats gehad. B. en W. antwoorden bevestigend; oorzaak onvoorziene om standigheden. 3-2-1847 l4.a Idem van procesverbaal wegens te late aankomst op 6-2-1847, met informatie of motivering heeft plaats gehad. B. en W. antwoorden bevestigend; oorzaak onvoorziene om standigheden. 17-3-1847 15.a Idem van 2 processenverbaal wegens te late aankomst op 6-16/1-1848, met informatie of motivering heeft plaats gehad. B. en W. antwoorden bevestigend; oorzaak onvoorziene om standigheden. 2-2-1848 16. Idem van procesverbaal wegens te late aankomst op 5-2-1848, met informatie of motivering heeft plaats gehad. B. en W. antwoorden bevestigend; oorzaak onvoorziene om standigheden. 4-3-1848 11. Mededeling door Ged. Staten, dat de schorsing van de postwagendienst van Visscher en Kiesbrink, inplaats van op 1-5, op 1-6-A848 zal eindigen. 17-5-1848 12. Besluit Ged. Staten aangaande de postwagendienst der Gebr. Visscher en Kiesbrink te Zwolle. B. en W. berichten aan Ged. Staten volgens Missive Direc teur van Politie dienaangaande. 24-5-1848 7« Mededeling Gouverneur, dat door Min. van Binnenl. Zaken is ingetrokken de beschikking van zijn ambtsvoorganger aangaande de schorsing der diligencedienst Zwolle-Groningen van W. en A. Visscher en A( Kiesbrink te Zwolle. Door B. en W. medegedeeld aan fungerend Commissaris van Politie. 7-6-1848 6. Inzending door Commissaris van Politie van proces verbaal tegen W# Visscher, A. Kiesbrink en A# Visscher te Zwolle wegens te late aankomst op 22-12-1849, met informatie of motivering heeft pljaats gehad. N B. en W. antwoorden bevestigend. 30-1-1850 17.b

Historisch Centrum Leeuwarden

Besluiten Leeuwarden 1811-1850 (Repertorium de Roos) | 1811 | | pagina 26