20*4. Door B. en W. Deventer wordt bericht, dat de brug over de IJssel aldaar vernieuwd wordt. Door B. en W. bericht aan Commissaris van Politie, dat ver traging op 25-6-1833 gemotiveerd is, en ten aanzien van de andere zij zich refereren aan vroegere besluiten. 2-7-1833 8. Idem van 7 processenverbaal wegens te late aankomst op 2-8/7-1833* met informatie of motivering heeft plaats gehad. B. en W4 antwoorden, dat de vertraging op 2, 5» 6, en 7-6 gemotiveerd is, en dat zij zich voor de andere refereren aan vroegere besluiten. 9-7-1833 5» Mededeling door Commissaris van Politie, dat vol gens ingekomen informatie uit Deventer de brug aldaar her steld is, en weer passeerbaar voor rijtuigen. 13-7-1833 11» Idem van 7 processenverbaal wegens te late aankomst op 9-15/7-1833» met informatie of motivering heeft plaats gehad. B. en W. antwoorden, dat vertraging op 12-7 is gemotiveerd, maar dat voor de andere B. en V. zich refereren aan vroe gere besluiten. 20-7-1833 1^« Toezending door Bouricius van opgave der in dienst zijnde conducteurs. In handen van Commissaris van Politie gesteld. 22-7-1833 16. Inzending door Commissaris van Politie van 7 pro cessenverbaal wegens te late aankomst op 16-22/7-1833» met informatie of motivering heeft plaats gehad. B. en W. antwoorden ontkennend, maar refereren zich aan vroegere besluiten. 23-7-1833 1^« Mededeling door Directeur van Bouricius' Postwagen- dienst, dat de conducteur Louis Gras wegens ziekte geen dienst kan doen, en dat daarom deze functie is opgedragen aan de facteur K. Ferwerda, terwijl in plaats van door deze de vrachtgoederen zullen worden besteld door Johannes Eigelaar Medegedeeld aan Commissaris van Politie. 23-7-1833 15» Inzending door Commissaris van Politie van proces verbaal wegens te late aankomst op 23 29-7-1833» met informatie of motivering heeft plaats gehad. B. en W. antwoorden bevestigend voor de vertraging op 25, 26 en 27-7-1833» maar voor de overige refereren zij zich aan vroegere besluiten. 30-7-1833 3* Toezending door Ged. Staten van beslissing van Min. v. Fin, houdende enige dispensatie van de reglementaire bepalingen ten aanzien van enige rijtuigen van Bouricius' Pos twagendiens t Medegedeeld aan Commissaris van Politie. 10-8-1833 18. Inzending door Commissaris van Politie van 5 pro cessenverbaal wegens te late aankomst op 30-31/7 en 1» 2 en 3/8-1833» met informatie of motivering heeft plaats gehad. B. en antwoorden bevestigend van de vertraging op 1, 2 en 3-8, maar refereren zich voor de andere aan vroegere besluiten. 10-8-1833 27. Toesending door Ged. Staten van beschikking van Min. van Fin., waarbij aan Bouricius' Postwagendienst voor het traject s-Gravenhage-Leeuwarden, een later uur van aan komst wordt toegestaan. 13-8-1833 6. Inzending door Commissaris van Politie van 9 pro cessenverbaal wegens te late aankomst op *4-1 2/8-1 833 met informatie of motivering heeft plaats gehad. B. en V. antwoorden bevestigend voor de vertraging op 5» 6, 8 en 13-8-1833» maar voor die op ht 7» 9» 10 en 11-8 refereren zij zich aan vroegere besluiten. 13-8-1833 15*

Historisch Centrum Leeuwarden

Besluiten Leeuwarden 1811-1850 (Repertorium de Roos) | 1811 | | pagina 5