„LA VENEZIA" Fa. J. Olma BABYHUIS .F0RTEX'/ Zoekt U verpozing? Fa. K. Paassen en Zn. J. D. Kermans kinder wagens HAAK RECEPTIE? HOTEL „DE K L A N D E RI]" Gereedschap voor jarenl O TM A \mum De Boer's Garagebedrijf N.V. BONTWERKERIJ J. HULSHOFF 'T KLEINE KRANTSJE BABYARTIKELEN POST EVERAARTS PRACHT TASSEN S 3,95, f 4.95 f5,95 G ASVERWARMING Voor hét adres GEREEDSCHAPPEN De Friese fabriek voor ft de wedstrijdnoor de lage toernoor tjfi de speciale juniornoor voor dames en de jeugd en - als vanouds - van de Friese houten schaats AKKRUM, tel.05665-459 BONTWERKEN Chocolaterie, koek, banket Hoogste punt Een gezellig zitje in een rustige sfeer biedt U onze nieuwe mo derne ijssalon VOORSTREEK 87 LEEUWARDEN Wij serveren een heerlijke kopje koffie, thee, diverse ijssoorten en koele dranken jfLa Venezia" kwaliteit Speciaalzaak baby-artikelen De nieuwste modellen en kleuren Voorstreek 18, Leeuwarden, telefoon 24910 Nieuwestad 10a (t/o Torenstr. bij Oidehove) U wilt toch ook het mooiste en het beste voor de laagste prijs l Een uitgebreide collectie colliers en broches Een verjaardag is bij ons geen probleem Oude Oosterstraat 4 ERKEND GASFITTER Gysbert Japicxstraat 38 - Leeuwarden - Telefoon 21559 22372 Wirdumerdijk 21, Leeuwarden Telefoon 23115 Schaatsspecialisten sinds 1896 Degelijke producten uit een degelijke labriek Verlengde Schrans 150 Archipelweg 44 Bleeklaan 145 (Quickservicebedrijf) 05100-21449 05100-20341 05100-23573 exclusief - gedistigneerd beyerstraat 4, Leeuwarden telefoon 05100-28074 As jou lekker smulle wille mut je weze op 'e merk In 'e blauwgele tent van fiene jou de voordeligste anbiedingen en de grootste sortering in Frijdags op 't Saailan - Saterdags op 't hoekje fan 'e Breedstraat en 'e Nijeburen Vervolg van pag. 1 twee maanden waren verstre ken meende ik voldoende ta lent te onderkennen om deze veelbelovende zoon aan Fries land voor te stellen: het ver haal van dit allereerste inter view prijkt nu in z'n eerste plakboek op de eerste pagina. Ik kan me niet herinneren, dat in dat eerste gesprek van de jonge Fries met de pers het woord wereldkampioen gevallen is, maar het was toch niet zonder een bepaalde bedoeling, dat ik toen al ver in de toekomst keek: „De kans dat hij straks de neus in de wind zal steken" schreef ik toen, „is meen ik niet zo groot. Daarvoor leek deze jongen me te verstandig toe en vooral: daarvoor leken mij zijn warm meelevende ouders veel te wijs". Het is prettig te kunnen zeg gen, dat deze mening ook vandaag nog voor de volle honderd procent geldt en dat na alles, wat er daarna door de jonge crack is gepresteerd. Zeventien eerste prijzen was de oogst van dat eerste wie- Ier jaar, nog eens 17 won hij er in het jaar daarna, zes- tienmaal greep hij in 1963 de eerste prijs en dit jaar liet hij zelfs dertigmaal al z'n con currenten achter zich. Daarbij is de ster van Tiemen Groen in dit wielerseizoen ge stegen tot het hoogst bereik bare punt: nadat hij op 18 juli voor de meeste niet-Frie- zen als een ster van formaat uit de lucht was komen val len door het veroveren in Zandvoort van het Nederland, se kampioenschap op de weg en hij op 6 augustus ook nog spelenderwijs op het nationa le baankampioenschap beslag had gelegd, zag hij op 10 sep tember hoe een jongensdroom werkelijkheid werd: Tiemen Groen won in Parijs als ach tervolger het wereldkam pioenschap! Dat dit ongekend snelle suc ces niet is gevolgd door het veroveren van het Olympisch HEREN- EN JONGENSKLED1NG goud, is voor Tiemen uiter aard een slag geweest, maar hij heeft er zich allerminst door uit het veld laten slaan. „Als je alles wint, is er niks meer aan" is zijn gezonde en doodnuchtere standpunt. SCHOUSTRA.

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1964 | | pagina 2