hammer Leeuwarder Coöp. Melkinrichting KwiST ï±J m R IJ OPLEIDING? Verkeersinstituut „fowW ERRES-PHILIPS J. JAGER Nieuwestad 30 Telefoon 22492 fa föükstra^zn SCHAAF Schoenen met pasvorm NIEUWESTAD 86 RADIO'S - T.V. LM I DEKKLEDEN VERHUUR MEJ. K. TJ. KOOISTRA De Friese Lichtdrukkerij BOLMAN JUWELIER Exclusieve verlichting 'T KLEINE KRANTSJE 8 de beste die er zijn Meubilering Stoffering WoningtoxHel Voor betrouwbare melk en melkproducten OOK VERKOOP Scherpe prijzen FROULJU I RADIO en TELE VI5IE Nieuwestad 160 Leeuwarden Briljant, goud, zilver en horloges Muziekhuis P. de Groot voor GASVERWARMING i naar ra LEEUWARDEN Iedere 2 weken een nummer Slechts f 2,90 in een half jaar Even een telefoontje 20302 of een briefkaartje Vredeman de Vriesstr. 1 Komt U maar eens kijken en praten bij WONINGINRICHTING NIEUWESTAD 43 nieuwestad 132 ieeuwarden Willem Lodewijkstraat 159 - Telefoon 21346 van nieuwe kleden in alle afmetingen, o.a. van katoendoek, hennep- en nylondoek Ao 1880 Zuidergrachtswal 24 Tel. 25315, na 18 u. 27324 LEEUWARDEN UNA Mocht 't KORSET Jo somtiids pleagje 'k Soe it dan net langer weagie. Om dêryn net to forsjen, Skriuw my efkes oan to kommen Fakkundich wurdt de mjitte nommen Hwat gans lést foarkomme kin. Paulus Moreelsestraat 19 Huizum DOCUMENTEN VOOR EMIGRATIE BRIEVEN, STUKKEN FOTOCOPIE Breedstraat 49, Leeuwarden - Tel. 28538 Nw. Oosterstraat 4 AAAAA/WWWVWWtA GA VOOR VIS NAAR vis zoals ze 't lekkerst isl NW. OOSTERSTRAAT 14 TELEFOON 26889 /WVWXAA/VWWWWt voorstreek 38 Ieeuwarden weerd I IS UW VRIENDIN AL ABONNEE? NIEUWESTAD 76 Bent U al abonnee?

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1965 | | pagina 8