Boontje Bt'at li aak Mg <zo> geicauwd BOL MAN JUWELIER Vrijdagmiddag 2 uur Automobilisten opgelet! Het Huis van de vele koopjes 'T KLEINE KRANTSJE Zelfstandige Huishoudster „Opdondere jimme" schreeuwde ouwe Huisinga, de vader van Jelle Nieuwestad 160 Leeuwarden Briljant, goud, zilver en horloges De winkel met letterlijk ALLES voor de automobilist VERLENGDE SCHRANS 4 TELEFOON 05100-33714 LEEUWARDEN OLDEGALILEËN 45 Telefoon 28317 IS HET ADRES VOOR AL UW Vesten - Truien - Handschoenen - Sjaals G. VIS Heer op leeftijd (oud Leeuwarder) te Bennebroek bij Haar lem vraagt tegen december of januari een Brieven met vermelding: HUISHOUDSTER naar: 't Kleine Krantsje, Vredeman de Vriesstraat 1, Leeuwarden. TERLENKA VITRAGES en VALLEN vanaf per meter f 1,25 Overgordijnstoffen 120 cm breed CRETONNE'S WEEFSTOFFEN DAMASTEN VELOURS vanaf per meter f 2,50 N.OOSTERSTR. 3 LEEUWARDEN Telefoon 26521 Vervolg van pag. 5 Nou, het is in dat potten-win- keltsje een vloeken geweest en schreeuwen - politie er hij en dis twee boerenzoons met de kei-in- gonje weer naar de kar, tussen een oploop van mensen deur. En Johannes vóóraan om te kieken hoe dit opwarmde maaltsje op- diend wudde. Maakte evenwel as de bliksem dat ie ut 'e rook waar, toen die twee boeren- zeuns met kei, rooie koppen üt 't winkeltsje kwamen 1 Dit was de wraak van dit klei ne kereltsje op ouwe Huisinga, die hem steeds te woord stond met grauwen en snauwen. Klaas Bakkers Noem het Kleine Krantsje wanneer U bij de adverteerders koopt Heel wat bekijks trok enkele weken geleden een trouwerij in Leeuwarden, waarbij het jonge paar zich in een oude trouwkoets naar stadhuis en kerk liet brengen - ook de familie zat prinsheerlijk in door paarden getrokken koetsen uit oma's tijd. De koetsen en de paar den waren er speciaal voor uit Groningen overgekomen, want daar is een stalhouderijdie het paard nog altijd in ere houdt. Leeuwarden heeft al lang geen enkele trouwkoets meer: wat we op dit plaatje zien is in alle opzichten verleden tijd. De foto is jaren geleden voor het stadhuis gemaakt. Op de bok: koetsier Leo Carpay en palfrenier Sjoerd van der Veen - beide heren zijn al overleden, de paarden zullen er ook y/el niet meer zijn, de koets staat nu misschien ergens vergeten in een boereschuur. WIE HELPT 'T KLEINE KRANTSJE AAN OUDE KRANTEN VAN VOOR 1960 VREDEMAN DE VRIESSTRAAT 1 Telefoon 20302 OPENING AUTOSHOP WASSENAAR Deskundige adviezen van een vakman (meer dan 30 jaar ervaring in het garagebedrijf) LAGE PR IJ ZEN if Een paradijs voor de doe het zeivers if Ook voor moeder de vrouw als vader straks jarig is Tot 1 oktober wacht iedere koper een aardige verrassing Voor Uw VLOERBEDEKKING MEUBELEN GORDIJNSTOFFEN EN BEDDEN slaagt u zeker bij Korfmakersstraat 13-17-19 Telefoon 05100-27212 - -■ - DB srrrs' SfitAN 1 Grot# Kerkstraat 27 Leeuwarder» GO Jaar steeds goede wier NAAIMACHINES voor elk doel en elke beurs Voorstreek 65-67 Telefoon 24596 /WWWWWWVWVM GA VOOR VIS NAAR NW. OOSTERSTRAAT 14 vis zoals ze 't lekkerst is TELEFOON 26889 /wwvwwwwww»

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1965 | | pagina 9