HOLS uiker Enorme sortering BOEKEN Het Huis van de vele koopjes VESTEN - TRUIEN - HANDSCHOENEN - SJAALS DE TRAGEDIE VAN IWAN PASJETIN GASverwarming F.van der Heide VROEGE ELFSTEDENTOCHT? Exclusieve verlichting Parfumerie H. de Boer, 'T KLEINE KRANTSJE BEVRIJD EN TOCH GEVALLEN HALSBANDEN -LIJNEN KAMMEN en BORSTELS MEUWESTilO 76 LEEUWARDEN gasconvectors HadragasT^t, Oude tijdschriften Oude foto's Voor alle Dr. N. G. Payot schoonheidsprodukten k A „Nu zou k een kijker moeten hebben.'5 Vele speciale aanbiedingen Oldegalileën 45 - Telefoon 28317 Is het adres voor al Uw 17 Iwan Pasjutin officier van een Russische pantserbrigade in de Tweede Wereldoorlog, krijgsgevangene van de Duitsers, tragisch slachtoffer van een vergissing, die hem in onze zonnige bevrijdingsdagen in Leeuwarden het leven kostte. Het is allemaal alweer twintig jaar geleden gebeurd, maar ooggetuigen kunnen zich het noodlottige revolverschot nog wel herinneren waarmee deze jonge, 27 jaar oude Rus, op een vrijdagmiddag op de Mr. P. J. Troelstraweg door een lid van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten werd gedood. Eigenlijk weten we alleen, dat Iwan Pasjutin heeft be staan waar hij woonde weten we niet, waar hij ge tracht heeft Hitiers horden tot staan ie brengen weten we niet, waar de Teutonen hem krijgsgevangen maakten we ten we evenmin. We weten alleen, dat hij op een donkere dag in een van die vijf donkere jaren naar Leeuwarden kwam en in een kamp achter het Rusthuis Sonmenborgh tussen het prik keldraad werd gezet. Met een hart vol heimwee naar vrouw en kinderen mocht Iwan Pasjutin daar toch niet mopperen, want er waren ook plaatsen, waar krijgsgevangen Russen zon der meer door de Herren werden afgeslacht. Dat gebeurde, voor zover wij weten, in Leeuwarden niet en zo kon ook voor Iwaa Pasjutin het onvergetelijke moment van de bevrijding aanbreken: toen de laatste helden wegtrokken op die zon nige zondag van de vijftiende april, werd ook Iwan Pasjutin plotseling een vrij man. Niet minder juichend dan wij allen zal hij de hier bin nentrekkende Canadezen heb ben begroet en hoe groot moet zijn verlangen zijn geweest naar de dag, waarop hij zou kunnen terugkeren naar huis, naar vrouw en kinderen. Maar de oorlog duurde nog voort en daarom bleef Iwan Pasjutin voorlopig in Leeu warden bij de andere leden van de Russische kolonie, die niet alleen uit mannelijke krijgsgevangenen, maar ook uit Russische vrouwen bestond dwangarbeidsters, die door de Duitsers naar het westen waren gesleept. Op de dertiende dag van z'n vrijheid stapte Iwan Pasjutin op de Mr. P. J. Troelstraweg van z'n fiets om enkele voor bijgangers de weg te vragen. Zijn Russisch zou geen mens verstaan daarom sprak hij, zo goed en zo kwaad als het ging, een paar woorden Duits. Maar Duitse klanken waren in een vrij land verdacht en daarom maakten de burgers een toevallig passerende N.B.S.er attent op de vreem de man zou dit geen Duitse spion kunnen zijn? Onmiddellijk haalde de N.B.S.er de intussen weer op z'n fiets gestapte vreemdeling in om hem een halt toe te roepen. Iwan Pasjutin hoorde het bevel, stopte en stapte van zijn fiets af en maakte toen het noodlottige gebaar, dat het lid van de Binnenlandse Strijd krachten onjuist interpret- teerde: de Rus stak plotse ling de hand in de binnen zak niet om een wapen te grijpen, maar om zijn legiti- matiekaart te voorschijn te halen. De reactie van de N.B.S.er kwam flitsend snel voor Iwan Pasjutin de kaart kon tonen, klonk er een dreunend revolverschot. En toen de ontzettende vergissing enkele ogenblikken later duidelijk werd had Iwan Pasjutin al de geest gegeven. (Vervolg op pagina 19) Krygen we een vroege Elfstedentocht dit jaar? Een tocht in „het oude jaar" is een grote uitzondering: maar eenmaal in 1933 kon er al in december een Elfstedentocht wor den georganiseerd en wel op de zestiende. Alle andere toch ten vonden plaats in het „nieuwe jaar", de meeste in febru ari. Dit is nog een foto van die vroegste Elfstedentocht: we zien winnaars Abe de Vries en Sipke Castelein bü de Olde- hove door de finish gaan. Voor Uw HOND naar m Wirdumerdijk 41 - Telef. 37684 Alles op gebied van de hondensport en voeding 8.800 kcal/u. Bagijnestr.42 Tel. 25414 Leeuwarden NIET WEGGOOIEN 't Kleine Krantsje is er blij mee Zowel voor alle huidverzorgingspreparaten als de gehele lijn van maquillage-artikelen van het wereldvermaarde Franse huis Payot zijn wij voor U het aangewezen, officieel bevoegde adres. Deze erkenning houdt tevens in, dat U bij ons ten aanzien van Uw huidtype en -problemen bijzonder gedegen adviezen zult ontvangen. Dameskapper Wirdumerdijk 22, Leeuwarden Goncessionnaire Agréé Frisheid-Schoonheid-Jeug'd Is het U tijdens een trektocht, een trip of een wandeling ook niet bij herhaling overkomen dat U het gemis van een kijker hebt gevoeld? En dat, terwijl een verrekijker toch echt wel binnen Uw bereik is. DUIKER heeft in kijkers een kollektie waar U van opkijkt en.in prijzen die werkelijk „te bekijken" zijn, n.l. vanaf 67,50. Kom 's kijken naar de kijkers van DUIKER, vooral nu het gauw Sinterklaas is. WIRDUMERDIJK 14 - LEEUWARDEN Van pocketboek tot encyclopedie. Boekhandel en antiquariaat Leeuwarden Wirdumerdijk 28, Ruiterskwartier 165, 181 Tel. 25129

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1965 | | pagina 17