èo> ad^edcud %H&e> MHH&udecs* 'T KLEINE KRANTSJE Wie niet adverteert wordt vergeten Prima kwaliteit MOTOR OLIE voor land- en scheepsmotoren is steeds tot LAAGSTE no tering te bekomen in JELLEMA'S WINKEL Leeuwarden. Levering v.a.b. contant 1%> korting. (1906) VILT Muilen en pantoffels in de meest mo gelijke verscheidenheid en grootste voorraad bij: A. BUKERS Nieuwestad 130 (1906) PARAPLUIE MAGAZIJN Solide stoffen - Billijke prijzen PA. MARIUS PAULUS Oude Lombardsteeg 3 (1906) Om te marioneren INLEG HARING de 100 stuks f 2,65, de 50 stuks f 1,40. Hierbij geven wij gratis de benoodigde kruiden en citroenen. Leeuwarden Kater VAN RIJN (1906) Inkoop OUDE FIETSBANDEN Alles wegen of tellen, zoals de werkplaats ze oplevert, dus ZONDER SORTERING tegen de HOOGSTE PRIJZEN. MARCUS DWINGER - LEEUWARDEN Inkoop van lood, zink, koper en ijzer bij elke hoeveelheid. (1906) DANKBETUIGING Aan allen, die in meerdere of mindere mate hebben bijgedragen door laster en de vuilst denkbare leugens, mijn naam door 't slijk te halen, mijn welgemeende dank I A. S. TULP (1906) DAMES COSTUMIèRES vraagt onze stalen van Garneeringen. Fijnste genres, steeds nou- veauté's, aparte genres, rijke keuze. Pracht volle staalboeken. MARCUS VAN DER LINDEN Grote Hoogstraat 10 - Leeuwarden (1906) Kachelmagazijn van J. H. W. WACHTELS. Geslagen en gegoten, geëmailleerde Turf- kachels, salamanders, vaaskachels, turf- en kolenbakken. RUIME KEUZE. Voorstreek bij de Amelandspijp (1906) VEEDRINKWATERLEIDINGEN levert billijk: W. A. SLAGER, Korfmakerstr. Leeuwarden. AANLEG VAN GAS- EN WA TERLEIDING (1906) LIWADDERS, WAAR IS DIT? Het onmiddellijk herkennen van dit punt in het oude Leeu warden zal de meeste Leeuwarders geen moeite kosten: er is hier in de loop van de laatste tientallen jaren weinig veranderd, al ademt deze plaat dan toch wel een heel an dere sfeer dan een foto van hetzelfde punt van nu. De strakke rij panden aan de Zuidergrachtswal staat er nu nog precies zo als toen en aan het opvallende witte pand op de hoek van Achter de Hoven is zo op het oog ook al niets veranderd. Alleen de draaibare Potmargebrug is in tussen vervangen door een „moderne" stenen pijp, die trouwens nu wel weer vervangen mag worden door een „moderne" brede brug, want voor het steeds drukker wor dende verkeer is dit pijpje al lang veel te smal. Op de plaats van de hoge huizen rechts heeft vroeger een rijtje huisjes gestaan, dat in de volksmond het Verrekebuurtsje heette, zoals veel meer buurten en straten fraaie volksna men hadden, die nimmer officieel werden vastgesteld. Mochten er lezers zijn, die nog meer van deze onofficiële namen van straten en stegen en buurten weten (zoals bijvoorbeeld de Pletbuurt, de Doodkistenbuurt en de Kou- we Eerpelbuurt) laten ze dan even in de pen klimmen - we zullen die namen graag noteren

Historisch Centrum Leeuwarden

’t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 1965 | | pagina 3